Datum: 15-08-2020 - 10:42
17
me
'18
Europese subsidie aangevraagd voor aanleg openbare wifi-netwerken op 3 drukke plekken in Noordwijkerhout en De Zilk.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Europese subsidie aangevraagd voor aanleg openbare wifi-netwerken op 3 drukke plekken in Noordwijkerhout en De Zilk.

Tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond gaf wethouder Bilars een update betreffende de digitale stand van zaken in de Noordwijkerhout en De Zilk. Als eerste is er een onderzoek gaande (gesubsidieerd door de provincie) om de digitale bereikbaarheid te verbeteren op verschillende industrieterreinen...

(bv door aanleg van glasvezel) zoals die op de Delfweg en Bulb Trade park aan de Herenweg. Voor Gravendam is zo'n onderzoek niet nodig omdat die zelf al met subsidie bezig zijn om de digitale bereikbaarheid op hun terrein te verbeteren. Via de gemeenten Bollen6 wordt nog bekeken hoe men gezamenlijk alle buitengebieden digitaal beter kan krijgen.

Als tweede kon de wethouder meedelen dat naar aanleiding van de al eerdere gedane voorstellen door NZLokaal, het college een aanvraag voor Europese subsidie heeft ingediend om openbare wifi-netwerken te kunnen aanleggen binnen onze gemeente. Er zijn drie druk bezochte openbare locaties die daar volgens het college in aanmerking voor komen en dat is Sportpark de Boekhorst in Noordwijkerhout, Sportpark Wassenaar (Van Nispen) in De Zilk en in het centrum van Noordwijkerhout rondom De Witte Kerk.

Er wordt op dit moment gelijk al onderzoek gedaan naar hoe om te gaan met openbare wifi-netwerken, zodat als de Europese subsidie wordt toegekend men gelijk aan de slag kan met de aanleg. 

De heer Cramer van de VVD gaf in antwoord hierop aan dan hij bijzonder teleurgesteld was dat het weer over de aanleg van glasvezel gaat op de bedrijventerreinen en niet over de aanleg in het dorp naar de woningen toe. Met de aanleg van glasvezel zijn we beter op de digitale toekomst voorbereid en kan dit een mooi tegenwicht geven aan de nu alleen snelle internetkabel van Ziggo; aldus de heer Cramer. Wethouder Bilars gaf aan dat dit al eerder om redenen is afgewezen door het bedrijf Reggefiber.

Foto NZLokaal.