Datum: 24-09-2020 - 16:55
17
me
'18
Aanvraag ingediend voor de start van een lunchroom in leegstaand winkelpand Dorpsstraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Aanvraag ingediend voor de start van een lunchroom in leegstaand winkelpand Dorpsstraat.

Op sociale media gingen de geruchten al een tijdje rond dat er mogelijk een aanvraag was ingediend voor de start van een lunchroom in het leegstaande pand van de voormalige ABN/AMRO bank aan de Dorpsstraat. De heer van der Klugt van NZLokaal vroeg tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen aan wethouder De Jong...

of deze aanvraag bij het college bekend was. NZLokaal had van de initiatiefnemers vernomen dat hun verzoek voor de vestiging van een lunchroom niet echt opschoot, het zou al 2x van de politieke-agenda zijn gehaald. De heer van der Klugt wilde graag van het college weten hoever de status van de aanvraag was en hoe het college tegenover deze aanvraag staat zeker met het oog op dat er nogal wat winkelpanden leegstaan in ons dorp.

Wethouder De Jong gaf in zijn beantwoording aan dat het verzoek bij hun bekend was, maar dat deze nog in behandeling was. De reden daarvoor is dat er op dat pand geen horeca(1)bestemming zit en om te voorkomen dat er na mogelijke toestemming hierdoor een precedentwerking vanuit gaat naar ook andere winkelpanden.

Het college staat niet negatief tegenover de aanvraag maar wil men eerst alles in kaart brengen in de nieuwe centrumvisie. Tevens wil het college bekijken of de bestemmingswijziging voor dat pand juridisch afgedekt kan worden, zodat andere eigenaren van leegstaande panden niet gelijk het idee krijgen dat men zomaar een vergunning voor een horecagelegenheid kan gaan aanvragen en ook krijgt.

Wethouder De Jong zegde de heer van der Klugt en daarmee ook de initiatiefnemers toe dat hij zou proberen om nog voor de volgende commissievergadering, van over een maand, daar iets verder over te kunnen zeggen. Mocht dat positief uitpakken, dat men rond de bouwvak dan mogelijk aan de slag zou kunnen; aldus de wethouder. 

Foto Google maps.