Datum: 18-01-2022 - 18:32
16
me
'18
NZLokaal kondigt motie 'Hoognodige Zaak' aan.
Geschreven door Redactie BON > Gidie Vogels

NZLokaal kondigt motie 'Hoognodige Zaak' aan.

De fractie van NZLokaal heeft op 15 mei in de commissie Samenlevingszaken bij monde van fractielid Karin Meiland aangekondigd, dat een motie zal worden ingediend over openbare toiletten. In de motie wordt vermeld, dat vooral in het winkelgebied het voor bezoekers belangrijk is, dat zij zonder verdere verplichtingen...

gebruik kunnen maken van een openbaar toilet. Uit onderzoek blijkt ook, dat als mensen makkelijker en vaker naar het toilet kunnen, zij langer blijven winkelen en meer geld uitgeven, wat onze middenstand weer ten goede komt. Ten aanzien van ouderen en chronisch zieken en gehandicapten hebben gemeenten zelfs nog een bijzonder zorgplicht.

In de motie wordt tenslotte het college gevraagd te komen tot een goede nulmeting en nog voor de zomer de raad te betrekken in het verder beschikbaar stellen van goede openbare toiletvoorzieningen, met name in het centrumgebied en deze aan te melden en vindbaar te maken via de HogeNood App. Ook afstemming met de fusiegemeente Noordwijk is hier gewenst.

De motie, die is opgesteld na goed overleg met de Maag Darm Lever Stichting, zal definitief worden ingediend in de raadsvergadering van 31 mei aanstaande. (klik hier voor de motie)

Foto website HogeNood App