Datum: 25-06-2021 - 15:53

15
me
'18
Stichting 'Carnaval der Dieren' klaar om een herbestemming te geven aan het Pesthuis.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Stichting 'Carnaval der Dieren' klaar om een herbestemming te geven aan het Pesthuis.

Na een flinke tijd radiostilte is er weer nieuws te melden over de toekomst van het 'Pesthuis' op het Bavo-terrein, in de persbijeenkomst voorafgaande aan de commissievergaderingen van deze week gaf wethouder De Jong de stand van zaken aan op vragen van BON. Er is in het afgelopen jaar een wijziging geweest wie de....

kar uiteindelijk gaat trekken om het Pesthuis te renoveren om daarna tot een nieuwe invulling te komen van het gebouw. Vorig jaar werd er nog een intentieovereenkomst ondertekend door wethouder Henri de Jong en de Beukelaar Groep om te komen tot een herbestemming van het Pesthuis.

Deze intentieovereenkomst is volgens de wethouder ondertussen met beide goedvinden door omstandigheden ontbonden, maar Edwin de Beukelaar van de Beukelaar Groep is daarna wel aangeschoven bij het bestuur van Stichting (in oprichting) Carnaval der Dieren.

De stichting is voor deze intentieovereenkomst met de Beukelaar Groep ook al eerder gesprekspartner van de gemeente Noordwijkerhout geweest, maar is na deze laatste ontwikkeling opnieuw leven ingeblazen en weer gesprekspartner geworden van de gemeente en is men in gesprek met de nieuwe projectontwikkelaar Novaform/Trebbe van het terrein om het Pesthuis een herbestemming te geven.

De afgelopen tijd heeft de 'Carnaval der Dieren' onder leiding van voorzitter Alfons Morssink flink wat werk verzet. Volgens de voorzitter zijn er op dit moment drie kandidaten die op termijn gebruik moeten gaan maken van het Pesthuis met een eventuele uitbreiding van het gebouw. Het gaat om Kinderboerderij De Dierenhoeve, carnavalsvereniging De Keiebijters en een kinderopvang-organisatie.

De heer Morssink geeft aan dat Stichting Carnaval der Dieren er nagenoeg klaar voor is om het Pesthuis de lang verwachte herbestemming te kunnen geven, het wachten is nog op de goedkeuring van het bestemmingsplan en daar moet in de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli een klap op worden gegeven.

Maar het bestuur van Stichting Carnaval der Dieren zou ook graag zien dat de intentieverklaring met de gemeente Noordwijkerhout op niet al te lange termijn ondertekend gaat worden, want dan kunnen de financiële zaken officieel geregeld gaan worden. Wij zijn er in ieder geval klaar voor; aldus voorzitter Alfons Morssink.

Wethouder De Jong gaf in hetzelfde persgesprek aan dat hij verwacht dat na de zomer de plannen besproken zullen gaan worden in de gemeenteraad. Op dit moment doet de gemeente nog intern onderzoek hoe de toekomst van de Kinderboerderij De Dierenhoeve eruit moet gaan zien.

Functie gemeentelijk monument.
Het Pesthuis is een gemeentelijke monument. Het pand is gelegen naast de Engelse tuin op het Bavo-terrein van de voormalige psychiatrische inrichting Sint Bavo. Op dit terrein zal in de komende jaren een nieuwe woonwijk worden gerealiseerd met bijna 700 woningen.

De gemeente wil dat het Pesthuis een maatschappelijke functie krijgt, die aansluit op deze nieuwe woonwijk en die recht doet aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Bavo-terrein. Daarvoor dient het monument openbaar toegankelijk te zijn.

Luchtfoto Pesthuis BON.