Datum: 13-07-2020 - 01:07
15
me
'18
Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (4)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (4)

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Via deze vaste rubriek wil de Gemeente Noordwijkerhout u regelmatig op de hoogte houden...

en uitleg geven over de voortgang van de werkzaamheden. Dit keer is dat: ontwerpen clubgebouwen.

Architect bekend
Na een aanbestedingsprocedure heeft het college besloten het ontwerpen van het clubgebouw van VVSB/Northa te gunnen aan Van Egmond Totaal Architectuur uit Noordwijk. Ook Tennisvereniging De Boekhorst laat haar clubgebouw ontwerpen door Van Egmond. De Tennisvereniging bouwt in eigen beheer in tegenstelling tot VVSB en Northa.

Ontwerp
De gemeente stelt in samenwerking met VVSB en Northa een zogenoemd ‘Programma van Eisen’ op, waarin staat waaraan het ontwerp voor hun clubgebouw moet voldoen. U kunt hierbij denken aan aantal kleedkamers, ruimtes voor het bestuur en het wedstrijdsecretariaat, de kantine, het ballenhok en de tribune. Naar verwachting is het ontwerp in het 3e kwartaal van 2018 klaar.

Kostenverdeling
De kosten voor de nieuwbouw worden niet alleen gedragen door de gemeente. Er vindt een kostenverdeling plaats. De gemeente maakt hierover afspraken met de verenigingen. Na de zomer stelt de gemeenteraad krediet voor de nieuwbouw beschikbaar.

Start nieuwbouw
De start van de bouw van het nieuwe clubgebouw van VVSB/Northa is vanaf het 3e kwartaal van 2019 gepland. Het clubgebouw komt te staan naast het dan al aangelegde hoofdveld. Het huidige clubgebouw blijft in de tussentijd dienst doen en wordt pas gesloopt als de nieuwbouw start. Hierdoor kunnen de sportactiviteiten gewoon doorgaan. Wij houden u op de hoogte!

Klik hier voor de voortgang deel 3.

Klik hier voor de voortgang deel 2.

Klik hier voor de voortgang deel 1.

Foto PR.