Datum: 03-06-2020 - 18:03
22
me
'18
Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (4)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (4)

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van 2017 van het burgerpanel laten zien burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON...

een belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de oranje link voor het gehele bericht:

Inloopbijeenkomst Omzetten bedrijfswoningen in het buitengebied
In de afgelopen jaren is een groot aantal verzoeken binnengekomen voor het omzetten van agrarische bedrijfswoningen in burgerwoningen en/of plattelandswoningen. In de vergadering van 12 februari 2018...

Waarschuwing blauwalg voor Oosterduinse Meer
Met ingang van 16 mei 2018 geldt er een waarschuwing blauwalg voor de zwemwaterlocatie Oosterduinse Meer noordwestoever in Noordwijkerhout

Rubriek: Herinrichting sportpark De Boekhorst
Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden...

Woonkostentoeslag
Vraag Ik heb onvoldoende geld om mijn hoge huur te betalen en ik krijg geen huurtoeslag. Kan ik via de ISD een financiële bijdrage krijgen? Antwoord Ja, dat is in bepaalde situaties tijdelijk...

Bekendmakingenlijst: klik hier. 
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)