Datum: 08-08-2020 - 10:41
02
me
'18
Vrijdag 4 mei dodenherdenking in de St. Jozefkerk.
Geschreven door Oranjevereniging NWH

Vrijdag 4 mei dodenherdenking in de St. Jozefkerk.

De Oranjevereniging organiseert in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout, op 4 mei om 18.45 uur de dodenherdenking in de St. Jozefkerk. Elk jaar wordt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een jaarthema geformuleerd. Voor 2018 is gekozen om het jaarthema en de slogan ‘Geef vrijheid door’ te blijven gebruiken...

Het werken met hetzelfde thema versterkt namelijk de boodschap.

In 2018 ligt het accent op het verzet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de rechtsstaat buiten werking gesteld. Er was sprake van willekeur, vervolging, terreur en moord. Verreweg de meeste mensen probeerden er het beste van te maken en gingen zoveel mogelijk door met hun dagelijks leven. Een kleine groep kwam in verzet. Kwam op voor de rechten van anderen. Verzette zich tegen onrecht en onrechtvaardigheid.

Waarom ging men in verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? Voor welke keuzes kwam men te staan? Wat kunnen wij daarvan leren? Vraagt deze tijd ook om mensen die tegen de stroom in opkomen voor de rechten van anderen? Wat betekent dit voor onze vrije, open, democratische rechtsstaat? Deze historische en actuele vragen staan centraal tijdens het Jaar van Verzet.

Medewerking zal o.a. worden verleend door Muziekvereniging ‘St. Jeanne d’Arc’ met vocale begeleiding, scouting, veteranen, leerlingen namens de basisscholen, sprekers en het bestuur van de Oranjevereniging Noordwijkerhout. Om 20.00 uur is er gelegenheid om twee minuten stilte in acht te nemen bij het oorlogsmonument voor het gemeentehuis.

Voor meer informatie: zie de website www.ovnwh.nl

Foto BON