Datum: 03-06-2020 - 18:29
01
me
'18
Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (6)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (6)

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van 2017 van het burgerpanel laten zien burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON...

een belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de oranje link voor het gehele bericht:

Budgetbeheer
Vraag Ik heb moeite met het beheren van mijn inkomsten en uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen? Antwoord Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek. Er zijn wel voorwaarden...

Rubriek Herinrichting Sportpark De Boekhorst
Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden...

Lintjesregen in Noordwijkerhout
Burgemeester Gerrit Goedhart heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen 3 inwoners van de gemeente Noordwijkerhout een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De uitreiking vond plaats in de hal van het...

Tweede Kamer stemt in met fusie Noordwijk en Noordwijkerhout
Op dinsdag 24 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk. De basis hiervoor is gelegd door het besluit van de beide gemeenteraden op 6 juli 2017. Vorige...

Subsidie gemeentelijke monumenten
Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? De gemeente Noordwijkerhout draagt bij in de onderhoudskosten van onze gemeentelijke monumenten. Ook dit jaar is er nog subsidie beschikbaar. Kijkt u...

Tuktuks Munnekeweij nu voor alle inwoners Noordwijkerhout met vervoersvraag
Topaz Munnekeweij heeft sinds februari twee tuktuks in gebruik voor eigen cliënten van het Ontmoetingscentrum Dementie (OCD). Vanaf april is het voor alle inwoners met een mobiliteitsbeperking in...

Bekendmakingenlijst: klik hier. 
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)