Datum: 03-06-2020 - 17:01
17
apr
'18
Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (8)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (8)

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van 2017 van het burgerpanel laten zien burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON...

een belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de oranje link voor het gehele bericht:

Korting op reanimatiecursusKorting op reanimatiecursus
Voor een veilige gemeente is het belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners kunnen reanimeren. Zo is er altijd hulp dichtbij. Heeft u al eens gedacht om een reanimatiecursus te doen, maar bent u...

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Bent u...

Mantelzorgcompliment 2018
Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of iemand met een beperking, zijn mantelzorger. Het kan hier gaan om de zorg voor een partner, ouder, kind, familielid, vriend of...

Uitbreiding digitale formulieren ISD Bollenstreek
Vraag Kan ik bij de ISD digitaal een aanvraag indienen? Antwoord Ja, dat is voor een aantal aanvragen Participatiewet mogelijk. Dat kan via het Digitaal loket van de ISD. U hebt daarvoor uw DigiD...

Gemeente Noordwijkerhout gaat de strijd aan met identiteitsfraude
Op woensdag 11 april heeft burgemeester Goedhart de applicatie id-burger officieel in gebruik genomen door het laten scannen van zijn paspoort. Met het hulpmiddel id-burger is de gemeente...

Inloopbijeenkomst ‘t Zilt
Op maandag 23 april organiseren de gemeente Noordwijkerhout en Van Rhijn Projectontwikkeling een inloopbijeenkomst in De Duinpan in De Zilk over het nieuwbouwproject ’t Zilt. U kunt deze avond...

Burgemeesters openen Bloemencorso
Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Noordwijk en burgemeester Gerrit Goedhart van de gemeente Noordwijkerhout verrichten vrijdagavond 20 april gezamenlijk de officiële opening van het...

Informatiebijeenkomst Zwetterpolder
Voor de Hoogewegpolder (gem. Noordwijk/Teylingen), polder Boekhorst (gem. Teylingen) en de Zwetterpolder (gem. Noordwijk/Noordwijkerhout) is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de...

Bekendmakingenlijst: klik hier. 
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)