Datum: 23-01-2019 - 22:06
17
apr
'18
Gemeente Noordwijkerhout gaat de strijd aan met identiteitsfraude.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout gaat de strijd aan met identiteitsfraude.

Op woensdag 11 april heeft burgemeester Goedhart de applicatie id-burger officieel in gebruik genomen door het laten scannen van zijn paspoort. Met het hulpmiddel id-burger is de gemeente Noordwijkerhout in staat binnen enkele seconden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen te controleren op echtheid...

Met de inzet van id-burger gaat de gemeente de strijd aan met identiteitsfraude.

Identiteitsfraude
Fraude met identiteitsbewijzen veroorzaakt aanzienlijke schade bij burgers, overheid en bedrijfsleven. Identiteitsfraude is wereldwijd zelfs de nummer 1 fraude. Vaak is identiteitsfraude de start voor het plegen van meerdere misdrijven. Wanneer een identiteit wordt gestolen of misbruikt is het persoonlijk leed niet te overzien, afgezien nog van de financiële schade.

Documentcontrole bij Gemeente Noordwijkerhout
Het vaststellen van iemands identiteit is de basis van het werk bij het klantcontactcentrum (KCC). Documentcontrole is daarom erg belangrijk. De hoeveelheid verschillende identiteitsbewijzen en de complexiteit van de echtheidskenmerken maakt het handmatig controleren van documenten zeer lastig.

Daarom heeft Gemeente Noordwijkerhout ervoor gekozen om het hulpmiddel id-burger in te zetten. Hiermee worden identiteitsbewijzen binnen enkele seconden zeer uitgebreid gecontroleerd op verschillende zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken, ongeacht het land van herkomst. Zo gaat Gemeente Noordwijkerhout de strijd aan met identiteitsfraude.