Datum: 04-07-2020 - 08:09
08
apr
'18
NZLokaal stelt vragen aan het college over begraafplaats Bavo-terrein.
Geschreven door NZLokaal

NZLokaal stelt vragen aan het college over begraafplaats Bavo-terrein.

NZLokaal stelt vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over de huidige situatie rond de begraafplaats op het Bavo-terrein: NZLokaal heeft geconstateerd dat er tot op heden weinig voortgang wordt gemaakt met het herstel of behoud van behoudenswaardige elementen op het Bavo-terrein...

zoals het Bavo-hoofdgebouw, het Pesthuis en de begraafplaats. Door de tand des tijds gaan deze elementen er zienderogen op achteruit, voor zover er al niet sprake is van onherstelbare schade. Met betrekking tot de begraafplaats werden door de fractie van NZlokaal in een eerder stadium al enige technische vragen gesteld. Echter, de beantwoording daarvan was onvoldoende transparant, zodat de fractie van NZLokaal (alsnog) aandacht vraagt voor dit onderwerp en enkele schriftelijke vragen heeft gesteld.

Vragen:

1. Is uw college van mening, dat de huidige begraafplaats op het Bavoterrein als cultureel erfgoed behouden zou dienen te blijven?
2. Zo ja, waarom is deze niet aangemeld bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed?
3. Wanneer vindt overdracht plaats van dit terrein door de ontwikkelingscombinatie naar de gemeente?
4. Welke afspraken zijn er gemaakt over de renovatie en de kwaliteitscriteria?
5. Zijn deze afspraken mede afhankelijk van nog uit te brengen advies door de Monumentencommissie?
6. Is de ontwikkelingscombinatie op voorhand bereid de kosten voor renovatie voor zijn rekening te nemen?
7. Zijn deze kosten juridisch verplichtend en afdwingbaar?
8. Waarom is, gezien de huidige deplorabele staat van de begraafplaats, niet eerder actie ondernomen door het college of werden daartoe niet eerder afspraken gemaakt met de zorginstellingen of ontwikkelingscombinatie?

Conform artikel 38 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening

Vriendelijke groet,
Jaap de Moor,
raadslid NZLokaal

De beantwoording volgt later hier op BON.

Foto's PR.