Datum: 08-08-2020 - 11:39
05
apr
'18
ISD Bollenstreek: Maatwerk en overgangsregeling loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking.
Geschreven door ISD Bollenstreek

ISD Bollenstreek: Maatwerk en overgangsregeling loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft voor het toekennen van de loonkostensubsidie een overgangsregeling vastgesteld en heeft concrete afspraken gemaakt over maatwerk voor individuele werknemers met een arbeidsbeperking. Vanaf 1 januari 2018 is het beleid voor de...

loonkostensubsidie gewijzigd. Vanaf die datum kunnen werkgevers in principe nog voor maximaal 25,5 uur loonkostensubsidie krijgen. Dit betekent niet dat een werknemer maar maximaal 25,5 uur mag werken. Een werkgever krijgt alleen niet meer loonkostensubsidie dan 25,5 uur per week.

Uitgangspunt bij de gewijzigde regeling vanaf 1 januari 2018 is dat er een goede balans is tussen de loonkosten die de werkgever heeft en de bijdrage van de (lokale) overheid. En dat maatwerk voor subsidie over meer uren voor individuele werknemers mogelijk is, als dat nodig is. Het blijft belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking uitzicht hebben op een passende en blijvende baan.

Het dagelijks bestuur heeft over het maatwerk en de overgangsregeling een besluit genomen. Dit betekent dat contracten die voor 1 maart 2018 zijn afgesloten gerespecteerd worden en dat op deze contracten de oude loonkostenregeling van toepassing blijft.

Het toepassen van maatwerk bekijkt de ISD per individuele situatie en is mede afhankelijk van de intentie en inzet van de betrokken werkgever om de medewerker een duurzame functie te bieden.

Voor de werkende schoolverlater uit de doelgroep Pro VSO zijn aparte afspraken gemaakt. Voor deze doelgroep is de termijn om nog onder de doelgroep schoolverlater te vallen verlengd van 6 naar 24 maanden, waardoor zij gedurende deze verlengde periode recht hebben op loonkostensubsidie.

Met de termijn van 24 maanden sluit de ISD aan bij de ‘nazorg- /volgplicht’ die Pro Vso scholen gedurende 24 maanden hebben voor hun leerlingen die het Pro/VSO onderwijs verlaten. De ISD benadert op korte termijn de betrokken werkgevers, waarbij de overgangsregeling van toepassing is.