Datum: 06-07-2020 - 03:41
05
apr
'18
Noordwijkerhout pakt 20 verkeersonveilige locaties aan.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Noordwijkerhout pakt 20 verkeersonveilige locaties aan.

De gemeente Noordwijkerhout pakt zo’n 20 verkeerssituaties aan die door inwoners als onveilig worden ervaren. Inwoners hebben suggesties gedaan voor verbetering. De gemeente gaat hiermee aan de slag en doet dat in een aantal gevallen in samenwerking met de provincie en de politie...

 

Inwoners denken mee
Eind 2017 heeft het college uit handen van het CDA (zie foto) een lijst ontvangen met 40 locaties die inwoners als verkeersonveilig ervaren. Ondanks dat de wegen en kruispunten volgens bepaalde richtlijnen zijn ingericht kan het voorkomen dat locaties onduidelijk zijn of om aanpassing vragen.

Bewoners hebben bij een aantal locaties ook aangegeven wat eventueel de oplossing zou zijn. Van de 40 locaties die zijn gemeld worden binnen bestaande onderzoeken en/of projecten de helft van de locaties opgepakt of zijn inmiddels opgelost. Bij een aantal locaties wordt nader onderzoek gepleegd. De overige locaties kunnen vanwege andere argumenten en/of belangen niet worden opgelost.

Samenwerking met provincie en politie
Naast dat de gemeente locaties gaat oplossen worden ook verzoeken gedaan bij de provincie Zuid-Holland. Het kruispunt Leidsevaart / ’s Gravendamseweg is ook genoemd in de lijst en valt onder de provincie. Daarnaast zien en melden bewoners geregeld te hard rijdende automobilisten door de woonkernen. De politie wordt om deze reden ook betrokken bij de aanpak van de onveilige locaties.

Veilig verkeer in Noordwijkerhout
Verkeersveiligheid treft iedereen van jong tot oud. Naast de aanpak van de verkeersonveilige locaties organiseert de gemeente jaarlijks in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Noordwijkerhout verkeerseducatieprojecten. Zowel op basisscholen als op het Teylingen college wordt verkeerseducatie gegeven.

Daarnaast worden verkeerscampagnes en rijvaardigheidsritten georganiseerd om bestuurders bewust te maken van eigen gedrag en de verkeerssituaties. Samen met de aanpak van de door inwoners aangegeven locaties wordt het in de gemeente Noordwijkerhout weer een stukje veiliger.

Foto PR.