Datum: 04-07-2020 - 08:39
05
apr
'18
Politiek op zijn zachtst gezegd niet blij met miljoen meer aan kosten voor herinrichting Sportpark De Boekhorst.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Politiek op zijn zachtst gezegd niet blij met miljoen meer aan kosten voor herinrichting Sportpark De Boekhorst.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond 4 april werd het onderwerp 'de herinrichting van Sportpark De Boekhorst' behandeld, waarbij het hoofdbestandsdeel was: het voorgestelde 1 miljoen duurder worden van de herinrichting zoals we u al eerder meldde op BON...

In april 2017 ging de gemeenteraad nog akkoord met de toen door het College van B&W voorgestelde invensteringsraming van maximaal 11,3 miljoen euro wat de herinrichting zou gaan kosten.

Na een aantal grote onderzoeken blijken de kosten van het geheel toch flink hoger uit te gaan vallen en wel maar liefst 2,5 miljoen euro. Het kleinste gedeelte van de kostenstijging zitten in het gefaseerd en langere tijd uitvoeren van de werkzaamheden, er is nu in totaal drie jaar uitgetrokken om de herinrichting te realiseren.

Dit geeft als groot voordeel dat de meeste activiteiten, natuurlijk wel met flinke overlast, voor de verenigingen toch kunnen plaatsvinden op het eigen sportpark en men niet hoeft uit te wijken wat ook weer hogere kosten met zich meebrengt.

De grootste kostenpost van de extra 2,5 miljoen euro gaat zitten in het op orde brengen van de waterhuishouding op het sportpark, wat eigenlijk al een bekend probleem was. Bij nader onderzoek door het Hoogheemraadschap van Rijnland kwam deze tot de conclusie dat de waterhuishouding op het sportpark verre van optimaal is en flink moet worden aangepakt. 

De hoge grondwaterstand, een verouderd drainagesysteem en het dempen van een deel van de watergangen op het sportpark, maken dat het bij de herstructurering noodzakelijk is een nieuw systeem voor de waterhuishouding te realiseren.

Waterhuishoudkundig is dit noodzakelijk, evenals sporttechnisch omdat bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden geborgd moet zijn dat deze ook door de sporttechnische keuring komen. Een te hoge (grond)waterstand op het sportpark heeft effect op de onderlaag van de kunstgrasvelden (vooral bij het nieuwe kunstgras-hoofdveld), waardoor deze niet kan functioneren en het kunstgrasveld bij flinke neerslag onbruikbaar kan zijn.

Uit dezelfde nieuwe investeringsraming blijkt ook dat men een kleine 1,5 miljoen euro bespaart in de uiteindelijke berekening van afschrijvingstermijnen en het bijstellen van de rentpercentage die lager zijn. Het college vroeg tijdens de commissievergadering van woensdagavond aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de investering van 13,3 miljoen in plaats van de eerder voorgestelde 12,3 miljoen euro. De extra 1 miljoen moet dan komen uit het spaarpotje van de verkoop aandelen Nuon.

Alle partijen lieten in de commissievergadering van R en W weten op zijn zachtst gezegd niet blij te zijn met deze zeer flinke extra kostenpost van uiteindelijk 1 miljoen euro en vroeg de politiek aan de wethouder of dit niet eerder geconstateerd had kunnen worden en of het wel echt nodig is. Maar ook is men bang dat er in vervolg van het traject zich nog meer financiële tegenvallers zullen gaan openbaren. Volgens het CDA zijn de voorgestelde kosten voor een nieuwe drainage veel te hoog en moet dat goedkoper kunnen.

Wethouder Bilars en de aanwezige projectleider van de herinrichting van het sportpark, die vooraf een presentatie over het onderwerp hield, gaven aan dat het Hoogheemraadschap van Rijnland inmiddels andere eisen is gaan stellen en deze in hun ogen zeer verouderde waterhuishouding echt moet worden aangepakt.

De kosten voor het grondig aanpakken van het waterprobleem zijn hierdoor ook veel hoger als waar men bij de eerste raming van 11,3 miljoen uitging. Maar volgens de wethouder gaat men met de nieuwe hoge kostenraming op dit moment wel uit van het worst-case scenario en zal men er alles aan doen om de kosten lager te laten uitvallen.

De partijen zagen ook wel in dat men nu niet meer kan stoppen want Noordwijkerhout heeft gewoon nieuw en goed sportpark nodig. Ze gaven het advies aan de wethouder om te kijken of het Hoogheemraadschap niet kan gaan meebetalen aan deze door hun zelf voorgestelde dure variant om het probleem van teveel water op te gaan lossen.

Het onderwerp komt nog als bespreekstuk terug in de Gemeenteraadsvergadering van 19 april, waarbij de fractie van de VVD al heeft aangekondigd om met een motie te komen. U kunt de presentatie bij punt 6 en de gehele discussie bij punt 7 nogmaals beluisteren, klik hier.
 
Foto PR.