Datum: 15-08-2020 - 13:03
04
apr
'18
Wethouder Gotink geeft compliment aan financieel gezonde Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Wethouder Gotink geeft compliment aan financieel gezonde Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam.

Op vrijdag 5 januari 2017 heeft wethouder Bert Gotink samen met de eerste deelnemer van het dagactiviteitencentrum, mevrouw Rooijakkers, het nieuwe ontmoetingscentrum Puyckendam geopend. In het gebouw aan de Pilarenlaan worden sindsdien verschillende activiteiten georganiseerd, onder andere door....

Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) en door zorgorganisatie ActiVite. In het verleden exploiteerde woningstichting Antonius van Padua het oude Puyckendam. Daar kwam een einde aan toen van hogerhand werd besloten dat woningstichtingen zich niet meer mochten bezighouden met activiteiten die niets met woningbouw van doen hadden. 

Op initiatief van een aantal vrijwilligers werd daarom de Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) opgericht, die bij de start de toezegging kreeg dat zij in het eerste jaar indien nodig financieel ondersteund zouden worden door de  gemeente.

In de commissievergadering van Samenlevingszaken van dinsdagavond 3 april kon wethouder Bert Gotink meedelen dat na een gesprek met het bestuur van de SOP, dat de Stichting na het opmaken van de jaarrekening 2017 er financieel goed voor staat. Er was een klein overschot op de jaarrekening en men heeft zelfs wat geld opzij kunnen zetten voor toekomstige uitgaven. 

Het bestuur van de SOP had tijdens het gesprek met de wethouder aangegeven dat zij daarom geen gebruik gaan maken van enige ondersteunde subsidie die bij de start was toegezegd door de wethouder. Een compliment waard aan het bestuur en vrijwilligers van Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam, aldus wethouder Gotink. 

Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP)
SOP is een vrijwilligersorganisatie die diverse activiteiten in Puyckendam faciliteert. De SOP beheert de zalen en de bar en wat hier verder voor nodig is. De SOP is nauw verweven met de KBO Noordwijkerhout, die als grootste gebruiker van Puyckendam dagelijkse activiteiten zoals klaverjassen, bingo, sjoelen en biljarten organiseert. Iedereen is welkom tijdens dit soort bijeenkomsten.

Foto boven PR. Foto's BON: opening dagactiviteitencentrum Puyckendam 2017.