Datum: 14-07-2020 - 18:17
28
apr
'18
Geen plaats meer in de Victorschool voor de Taalklas(sen).
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Geen plaats meer in de Victorschool voor de Taalklas(sen).

In november 2017 is er een derde taalklas bijgekomen en deze zijn gehuisvest in de Victorschool. De taalklas is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd van buitenlandse komaf die korter dan een jaar in Nederland wonen. Zij worden in de taalklas, waarin alle vakken aan de orde komen maar de meeste tijd wordt...

besteed aan het leren van de Nederlandse taal, klaargestoomd voor het reguliere basisonderwijs. De groepen bestaan uit circa vijftien kinderen van alle leeftijden: 4 tot 12 jaar. In de taalklassen zitten vooral kinderen van vluchtelingen met een verblijfsstatus en van arbeidsmigranten uit Europa.

De Taalklas is een project van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, het uitvoerend schoolbestuur van het project is Stichting Sophia Scholen. Maar de 3 Taalklassen moeten via deze stichting naar een andere locatie dan de Victorschool gaan uitkijken vanwege de groei van het aantal leerlingen wil de Victorschool meer lokalen in gebruik gaan nemen.

De Sophia Scholen heeft de gemeente Noordwijkerhout gevraagd of zij beschikt over mogelijke alternatieven voor de Victorschool. De gemeente heeft in dat verband de gedeeltelijk leegstaande bovenverdieping van het gebouw van de voormalige basisschool De Optimist aan de Duin en Dal onder de aandacht van Sophia Scholen gebracht.

De gemeente heeft een voorstel van een huurovereenkomst opgesteld waar het bestuur van de Sophia Scholen nog een beslissing over moet nemen.

Foto BON.