Datum: 25-06-2021 - 15:31

29
mrt
'18
Rubriek (2): Landgoed in den Houte. (sanering grond Bavo-terrein + foto's)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Rubriek (2): Landgoed in den Houte. (sanering grond Bavo-terrein + foto's)

Regelmatig krijgt de gemeente de vraag voorgelegd hoe het staat met de bouwplannen op het Bavo-terrein. Wordt er al snel gebouwd? Kan ik me al inschrijven? Daarom zal er vanaf nu regelmatig een rubriek verschijnen met informatie over de voortgang van de ontwikkelingen op het bavo-terrein...

Sanering grond Bavo.
Wij kunnen u melden dat de grond nabij de Bavo-sloot in opdracht van de eigenaren van het Bavo-terrein (Rivierduinen, Parnassia-groep) wordt gesaneerd. Dit is nodig, omdat er achter het Pesthuis diverse vervuilingen in de grond zitten.

Deze vervuiling is gekomen doordat dit gebied gebruikt werd als afvalstortplaats. Voordat de grond door de eigenaren van het Bavo-terrein wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaren (Novaform/Trebbe), moet de grond schoon worden opgeleverd.

Saneringswerkzaamheden
Om de grond te kunnen saneren, is het noodzakelijk dat er bomen worden gekapt. Hiervoor is inmiddels een kapvergunning verleend. De kapwerkzaamheden en het verwijderen van groen vindt plaats onder begeleiding van een flora- en faunadeskundige.

Afvoeren grond
De vervuilde grond wordt met vrachtwagens afgevoerd, wat voor weggebruikers enige hinder met zich mee kan brengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Klik hier voor deel 1 van de rubriek: Voorbereidende werkzaamheden en planning.

Foto's BON.