Datum: 13-07-2020 - 00:47
28
mrt
'18
Herinrichting Sportpark De Boekhorst gaat 1 miljoen euro extra kosten.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Herinrichting Sportpark De Boekhorst gaat 1 miljoen euro extra kosten.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdag 4 april komt het onderwerp 'de herinrichting van Sportpark De Boekhorst' opnieuw ter sprake. In de afgelopen periode heeft de gemeente Noordwijkerhout de inrichtingsvariant in samenwerking met de drie betrokken sportverenigingen verder...

technisch en financieel uitgewerkt. Over de definitieve indeling van het nieuwe sportpark is de gemeente er met de verenigingen gezamenlijk uitgekomen, over een financiële bijdrage door de verenigingen in de clubgebouwen wordt nog verder onderhandeld. Voor handbalvereniging Northa voorziet de herstructurering in, één verhard handbalveld en een gedeeld gebruik van multifunctioneel kunstgrasveld met VVSB.

Ten behoeve van de voetbalsport van VVSB worden alle bestaande voetbalvelden vervangen conform de inrichtingsvariant. De herstructurering behelst de aanleg van:
- Twee natuurgrasvelden (110 x 64 meter)
- Twee kunstgrasvelden (100 x 64 meter)
- Hoofdveld kunstgras (100 x 64 meter)
- Een kunstgras miniveld (ca 42,5 x 64 meter)
- Gedeeld gebruik van multifunctioneel kunstgrasveld met Northa

Voor de Tennisvereniging De Boekhorst zijn er straks o.a. 13 tennisbanen beschikbaar: één vijfbaansblok, één driebaansblok, twee tweebaansblokken, één éénbaansblok, maar ook twee minibanen met tennismuur en een ruimtereservering voor éénbaansblok of twee padelbanen.

Tijdens de gesprekken met de verenigingen over de inrichtingsvariant, heeft de gemeente na een aantal gehouden onderzoeken gelijktijdig de kosten van de herinrichting nauwkeurig kunnen berekenen. In april 2017 ging de gemeenteraad nog akkoord met de toen door het College van B&W voorgestelde invensteringsraming van maximaal 11,3 miljoen euro wat de herinrichting zou gaan kosten.

Na een aantal onderzoeken blijken de kosten toch flink hoger uit te gaan vallen en wel maar liefst 2,5 miljoen euro. Het kleinste gedeelte van de kostenstijging zitten in het gefaseerd en langere tijd uitvoeren van de werkzaamheden, er is nu drie jaar uitgetrokken om de herinrichting te realiseren.

Dit geeft als groot voordeel dat de meeste activiteiten, natuurlijk wel met flinke overlast, voor de verenigingen toch kunnen plaatsvinden op het eigen sportpark en men niet hoeft uit te wijken wat ook weer hogere kosten met zich meebrengt.

De grootste kostenpost van de extra 2,5 miljoen euro gaat zitten in het op orde brengen van de waterhuishouding op het sportpark. Bij nader onderzoek door het Hoogheemraadschap van Rijnland kwam deze tot de conclusie dat de waterhuishouding op het sportpark verre van optimaal is. 

De hoge grondwaterstand, een verouderd drainagesysteem en het dempen van een deel van de watergangen op het sportpark, maken dat het bij de herstructurering noodzakelijk is een nieuw systeem voor de waterhuishouding te realiseren.

Waterhuishoudkundig is dit noodzakelijk, evenals sporttechnisch omdat bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden geborgd moet zijn dat deze ook door de sporttechnische keuring komen. Een te hoge (grond)waterstand op het sportpark heeft effect op de onderlaag van de kunstgrasvelden (vooral bij het nieuwe kunstgras-hoofdveld), waardoor deze niet kan functioneren en het kunstgrasveld bij flinke neerslag onbruikbaar kan zijn.

Uit dezelfde nieuwe investeringsraming blijkt ook dat men een kleine 1,5 miljoen euro bespaart in de uiteindelijke berekening van afschrijvingstermijnen en het bijstellen van de rentpercentage die lager zijn. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om akkoord te gaan met de investering van 13,3 miljoen in plaats van de eerder voorgestelde 12,3 miljoen euro. De extra 1 miljoen moet dan komen uit het spaarpotje van de verkoop aandelen Nuon.

Maar niet alleen de gemeenteraad zal zijn akkoord moeten geven met de extra investering in de herinrichting van het sportpark. In verband met de komende fusie zullen ook de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Noordwijk hun fiat moeten geven wil er over drie jaar een nieuw sportpark te bewonderen zijn.

Planning.
Na vaststelling van het bovenstaande voorstel kan het college de voorbereidingen voor de aanbesteding van de herstructurering van de sportvelden en interne infrastructuur starten en zodoende een start maken met de uitvoering. De start van de aanbesteding is voorzien in het derde kwartaal van 2018, met als doel in het vierde kwartaal van 2018 te starten met de vernieuwing van de sportvelden.

Vooruitlopend hierop wordt in april 2018 gestart met voorbereidende werkzaamheden als het verschuiven van de natuurgrasvelden, het verleggen van kabels en leidingen en de eerste optimalisaties van het watersysteem.

Na het voetbalseizoen 2018/2019 wordt een aantal voetbalvelden vernieuwd waarna in het najaar van 2019 gestart kan worden met de (ver)bouw van de clubaccommodaties. De bouw is gepland tot het najaar van 2020. De werkzaamheden aan de sportvelden lopen door tot juli 2021, wanneer de totaaloplevering beoogd is.

Foto PR.