Datum: 06-10-2022 - 15:44
28
mrt
'18
Lezers schrijven: Sociaal Huurbeleid Noordwijkerhout.
Geschreven door Lezers schrijven.
Foto's Redactie BON

Lezers schrijven: Sociaal Huurbeleid Noordwijkerhout.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft. De redactie behoudt zich het recht voor...

om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden gecorrespondeerd. U kunt uw item mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezers schrijven: 'Sociaal Huurbeleid Noordwijkerhout'.

Gemeente Noordwijkerhout kampt met een zeer hoog percentage goedkope scheefhuurders. Dit zijn huurders die in een goedkope sociale huurwoning wonen met een hoog inkomen. Noordwijkerhout met 20,9% goedkope scheefwoners zit met meer dan de helft boven het landelijke gemiddelde van 13,5%.

Rijksoverheid heeft woningcorporaties een handvat gegeven om dit aantal te verminderen, maar Antonius van Padua (AvP) kiest ervoor om dit niet optimaal te benutten. 
Sociale huurders met een inkomen van meer dan € 41.056,- die meer dan 75% van de maximale huur betalen (bepaald door puntenstelsel) krijgen al jarenlang een huurverhoging van 0%, deze huurders gaan er financieel ook nog op vooruit. 


Dit terwijl in onze buurgemeente Noordwijk de huur voor deze groep jarenlang maximaal wordt verhoogd, dit jaar met maar liefst 5.6%. Door het huurbeleid van de Noordwijkse Woningstichting wordt het voor goedkope scheefhuurders het een stuk minder interessant gemaakt om in een sociale huurwoning te blijven wonen.

Mensen die recht hebben op een sociale huurwoning worden benadeeld door het huurbeleid van AvP. Onze gemeente erkent bovenstaand probleem niet en in plaats van het probleem aan te pakken geeft de gemeente goedkeuring aan AvP voor meer sociale nieuwbouwprojecten.

De woonvoorraad van AvP wordt onnodig vergroot en het inkomen van de topfunctionarissen ook, deze is namelijk direct gekoppeld aan het aantal woningen/panden van de corporatie. Een woningcorporatie is een organisatie die zich zonder winstoogmerk richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Als AvP aandelen zou hebben, had ik ze gekocht!

Patrick Verbij

* Gezamenlijke reactie Gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Padua op de ingezonden brief.

De doelgroepen van de Woningstichting Sint Antonius van Padua:
Waar de woningstichting Sint Antonius van Padua voor staat, voor wie zij er zijn en wat zij willen bereiken staat in het ondernemingsplan 2016-2020. Daarin hebben zij verwoord wie de doelgroepen zijn:


Wettelijke basis voor het huisvesten van middeninkomensgroepen
De middeninkomensgroepen behoren tot de doelgroep. Zoals frequent in verschillende onderzoeken is aangetoond valt deze doelgroep tussen de wal en het schip omdat er weinig passend aanbod is voor hun. De wet verschaft gelukkig de grondslag om deze groep te huisvesten. 10% van de vrijkomende woningen mogen jaarlijks aan deze doelgroep toegewezen worden.

Daarnaast hebben woningcorporaties van de overheid de ruimte gekregen via een zogeheten scheidingsvoorstel om aan te geven hoeveel woningen zij eenmalig willen overhevelen naar de vrije sector. De gemeente en woningstichting zijn samen met de huurdersstichting tot de keuze gekomen om maximaal 400 woningen over te hevelen naar de vrije sector. De wet biedt dus 2 instrumenten om de middeninkomensgroepen te huisvesten.

Ons huurbeleid
Voor alle doelgroepen geldt dat de huur wordt bepaald door 75% van de maximale huur die het puntensysteem mogelijk maakt. Via de huurverhoging groeien huren naar dit streefpercentage. Zodra dit streefhuurpercentage is bereikt stijgen de huren niet verder.

Scheefhuurders
Het concrete effect van dit huurbeleid is dat het aantal goedkope scheefwoners gedaald is. In 2013 kwamen nog 376 van de huurders in aanmerking voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 waren dat 209 huurders. Dit komt overeen met 11,5% van onze huurders.

Concrete cijfers over de inkomensafhankelijke huurverhoging
In 2017 heeft de woningstichting van 209 huurders een inkomensverklaring van de belastingdienst ontvangen. 156 huurders hebben de maximale huurverhoging van 4,3% gehad. 20 huurders hebben een deel van de inkomensafhankelijk huurverhoging gehad (namelijk het deel tot aan de streefhuur). 33 huurders hadden de streefhuur al bereikt en kregen geen huurverhoging.

Bezoldiging bestuurder
Er wordt feitelijke woningmarkt informatie betrokken bij het bepalen van de grootte van de woningvoorraad. De gemeentelijke woonvisie is hierin leidend. Onze portefeuillestrategie is hierin volgend. Op de lange termijn zal de omvang van de woningvoorraad worden uitgebreid van 1890 woningen in 2016 naar circa 2250 woningen in 2030 op grond van diverse prognoses.

Deze stijging heeft geen enkele invloed op de beloning van de bestuurder omdat Antonius van Padua met deze groei in dezelfde bezoldigingklasse blijft.