Datum: 25-06-2021 - 15:08

27
mrt
'18
Rubriek: Landgoed in den Houte (Bavo-terrein) (1)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Rubriek: Landgoed in den Houte (Bavo-terrein) (1)

Regelmatig krijgt de gemeente de vraag voorgelegd hoe het staat met de bouwplannen op het Bavo-terrein. Wordt er al snel gebouwd? Kan ik me al inschrijven? Daarom zal er vanaf nu regelmatig een rubriek verschijnen met informatie over de voortgang van de ontwikkelingen op het bavo-terrein...

Voorbereidende werkzaamheden
Wij kunnen u melden dat de ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe bezig is met de voorbereidingen die nodig zijn om er een mooie woonwijk van te maken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de verdere uitwerking van de bouwplannen (hoe gaan de huizen er in detail uitzien, wat wordt de verkoopprijs) tot het goed regelen van de waterhuishouding. Daarbij moeten zij rekening houden met diverse overeenkomsten, zoals de spelregelkaart en het nog vast te stellen Omgevingsplan Bavo.

Omgevingsplan Bavo
De gemeente heeft een concept-Omgevingsplan Bavo (bestemmingsplan) opgesteld, dat op dit moment nog wacht op goedkeuring van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties. Wij verwachten dat het concept-Omgevingsplan in de raadsvergadering van 31 mei kan worden vastgesteld. Vervolgens leggen wij het plan ter inzage en is er gelegenheid om in beroep te gaan bij de Raad van State

Globale planning
Van Novaform/Trebbe hebben wij een voorlopige planning ontvangen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het Omgevingsplan op 29 augustus onherroepelijk is:

* Start verkoop eind 3e kwartaal/begin 4e kwartaal 2018
* Start bouwrijp maken 4e kwartaal 2018
* Start bouw woningen 1e kwartaal 2019
* Oplevering 1e woningen eind 2019.

Informatieavond
Ontwikkelingscombinatie Novaform/Trebbe organiseert een informatieavond nadat de raad het Omgevingsplan heeft vastgesteld. Wij berichten u daarover zodra de datum bekend is.

Meer informatie
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van Novaform/Trebbe. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief: www.landgoedindenhoute.nl

Foto boven PR. Foto's onder impressie nieuwe wijk PR.