Datum: 14-11-2018 - 14:41

  

23
mrt
'18
Sportraad Noordwijkerhout van start.
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Sportraad Noordwijkerhout van start.

Op 22 maart gaf wethouder Martijn Bilars samen met Ton Wieringa en Bob van Velthoven het startsein van de Sportraad Noordwijkerhout. De gemeente Noordwijkerhout ziet sport als een belangrijke factor voor een gezonde en fitte samenleving. Goede afstemming met alle verenigingen is daarom belangrijk....

De Sportraad vertegenwoordigt alle aangesloten sportverenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk en treedt op als onafhankelijk intermediair richting de gemeente.

Tijdens een informatiebijeenkomst in december 2017 bleek dat veel aanwezige sportverenigingen interesse hadden in een platform voor gezamenlijke belangenvertegenwoordiging. Een groot aantal gemeenten werkt al met een dergelijk platform. Dit heeft geleid tot het oprichten van de Sportraad Noordwijkerhout. In februari is met de verenigingen besproken welke doelstellingen de Sportraad moet hebben en hoe dat platform al in 2018 vorm kan krijgen.

De geformuleerde doelstellingen zijn:
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur;
- het optreden als intermediair tussen de sportverenigingen en de gemeente;
- het optreden als intermediair tussen de sportverenigingen en andere instanties die van belang (kunnen) zijn voor de sport, zoals bijvoorbeeld Optisport, de beheerder van Sporthal de Schelft en van de gymzalen;
- het bevorderen van een goede samenwerking tussen de sportverenigingen.

De Sportraad richt zich niet alleen op de korte termijn (2018) maar zeker ook op langere termijn. De Sportraad Noordwijkerhout gaat dan ook intensief samenwerken met de Sportraad Noordwijk om de belangen van de Noordwijkerhoutse sportverenigingen goed te vertegenwoordigen na de fusie.

De Sportraad bestaat op dit moment uit 3 bestuursleden; Ton Wieringa (voorzitter), Bob van Velthoven (secretaris / penningmeester) en Gerard Heemskerk. Het komende kwartaal gaan zij een bezoek afleggen aan alle sportverenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk.

Foto PR. Op de foto ziet u van links naar rechts: Bob van Velthoven, Ton Wieringa en wethouder Martijn Bilars.