Datum: 04-07-2020 - 07:24
20
mrt
'18
Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (2)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (2)

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Via deze vaste rubriek wil de Gemeente Noordwijkerhout u regelmatig op de hoogte houden...

en uitleg geven over de voortgang van de werkzaamheden. Dit keer is dat: gefaseerde uitvoering.

In fases of alles in één keer?
Voor de herinrichting van sportpark De Boekhorst is het uitganspunt dat het sportpark zoveel mogelijk in gebruik kan blijven tijdens de werkzaamheden. In goed overleg met de sportverenigingen is daarom gekozen voor een uitvoering in meerdere fases. Het voordeel hiervan is, dat er tijdens de werkzaamheden gewoon gesport kan worden op het sportpark. Uiteraard zullen er maatregelen worden getroffen om het sporten veilig te laten verlopen.

Voorbereidende werkzaamheden
De werkzaamheden die als eerste verricht worden, hebben o.a. te maken met de drainage, het verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van een bouwweg op het sportpark. De bouwweg op het sportpark komt in verbinding te staan met de bouwweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg. Hierdoor hoeft het bouwverkeer dat op het sportpark moet zijn niet door de net gerenoveerde straten van de woonwijk De Boekhorst te rijden.

Gefaseerde aanleg en bouw
Eind 2018 willen wij starten met de aanleg een aantal tennisvelden. Na het voetbalseizoen 2018/2019 starten wij met het verleggen van het hoofdvoetbalveld en de aanleg van 2 kunstgrasvelden. In 2019 zal ook de Arend den Elzenhal worden gesloopt. De renovatie of nieuwbouw van de clubgebouwen is gepland vanaf het najaar van 2019. Naar verwachting is de herinrichting van het sportpark in de zomer van 2021 klaar.

Financiering
Om de aanleg van de sportvelden te bekostigen, stelt de gemeenteraad krediet beschikbaar. De Commissie Ruimte en Wonen bespreekt de kredietaanvraag in haar vergadering van 4 april 2018. De besluitvorming hierover vindt in de gemeenteraadsvergadering van 19 april plaats.

Klik hier voor de voortgang deel 1.

Foto PR.