Datum: 03-06-2020 - 17:24
20
mrt
'18
Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (12)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Gemeenteberichten op Blik Op Noordwijkerhout. (12)

De gemeenteberichten van Noordwijkerhout zijn al jaren wekelijks te lezen op de gemeentepagina van het plaatselijke NWH's weekblad en via de website van de gemeente. De resultaten van de ingevulde vragenlijst van 2017 van het burgerpanel laten zien burgerpanel laten zien dat de nieuwswebsite van BON...

een belangrijke bron van gemeente informatie is voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Sinds kort plaatsen we de wekelijkse gemeenteberichten ook online op Blik Op Noordwijkerhout, hiermee hopen we u nog meer en makkelijker op de hoogte te kunnen houden van het nieuws vanuit het gemeentehuis.

Klik op de oranje link voor het gehele bericht:

Uitbreiding digitale formulieren ISD Bollenstreek
Vraag Ik ben klant bij de ISD en wil graag digitaal een aanvraag doen. Is dat mogelijk? Antwoord Ja, dat is voor een aantal aanvragen Participatiewet mogelijk. Dat kan via het Digitaal loket...

9 AED’s en 127 burgerhulpverleners staan STANdby
In Noordwijkerhout en De Zilk staan momenteel 127 burgerhulpverleners en negen AED’s STANdby voor het geval er binnen onze gemeente iemand door een circulatiestilstand (hartaanval) getroffen wordt....

Herinrichting sportpark De Boekhorst
Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Via deze vaste rubriek lichten wij regelmatig de voorbereidingen op de werkzaamheden toe. Dit keer is dat:...

Vrijwilligersavond en verkiezing 2017/2018 voorlopig uitgesteld
Om vrijwilligers, die actief zijn bij de vele verenigingen en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente te bedanken, organiseert de gemeente jaarlijks een vrijwilligersavond met als hoogtepunt...

Controle hondenbelasting 2018
In de maanden maart en april vindt er een controle hondenbelasting plaats. In opdracht van de gemeente Noordwijkerhout wordt dan een controle uitgevoerd op het bezit van honden en het betalen van...

Verfresten? Niet in het riool!
Alles wat door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld, komt in het riool terecht. Schadelijke stoffen zoals verfresten, komen hierdoor onnodig in het oppervlaktewater en tasten de waterkwaliteit...

Maatwerk mogelijk voor individuele werknemers met arbeidsbeperking
Afgelopen week zijn bij ISD Bollenstreek vragen binnengekomen over de vergoeding die werkgevers ontvangen als zij een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Aanleiding hiervan is een...

Ontwerpwedstrijd logo nieuwe gemeente gestart
1 januari 2019 is het startpunt van de nieuwe gemeente Noordwijk. En natuurlijk is er een nieuw gemeentelogo nodig. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven onder bureaus en vormgevers. Een...

Noordwijkerhout gaat voor een levende tuin
De gemeente Noordwijkerhout gaat van start met ‘Operatie Steenbreek’. Hiermee wil de gemeente groene tuinen stimuleren. Dat wil zeggen, tuinen met minder steenoppervlak en meer planten. Stenen...

Expositie gemeentehuis
Van 5 maart tot en met 28 april is er in de vitrines van het gemeentehuis en de bibliotheek van Noordwijkerhout een selectie te zien uit de nagelaten kunstwerken van Sjeng van Dalsum (1943-2015). De...

Noordwijkerhout doet mee met project Open raadsinformatie
De gemeente Noordwijkerhout doet mee met het project Open Raadsinformatie. Net als ruim honderd andere gemeenten in Nederland stelt Noordwijkerhout haar raadsinformatie beschikbaar als open data....

LEADER: Europese subsidie beschikbaar voor lokale innovatieve projecten
Vanaf maandag 5 maart tot en met woensdag 25 april, 17.00 uur kunnen er weer keer aanvragen worden ingediend in het kader van het LEADER programma Holland Rijnland. LEADER is onderdeel van het...

Bekendmakingenlijst: klik hier. 
(aanlegvergunning, agenda/notulen, bestemmingsplan, evenementenvergunning, omgevingsvergunning)