Datum: 30-06-2022 - 05:39
19
mrt
'18
21 maart open dag Jenaplanschool De Regenboog.
Geschreven door Regenboogschool

21 maart open dag Jenaplanschool De Regenboog.

Op woensdag 21 maart kan iedereen die interesse heeft in onze mooie school een kijkje nemen in de klassen om te zien hoe het Jenaplanonderwijs werkt. U zult bij ontvangst kunnen praten met een aantal teamleden, directie en ouderraad. De rondleiding wordt verzorgd door onze leerlingen...

Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs waarbij we het volgende met kinderen willen bereiken:

* Door af te stemmen op wat een kind nodig heeft, halen de kinderen op onze Jenaplanschool het beste uit zichzelf in de basisvakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie op de basisschool en in de vakken op de middelbare school.

* Als kind leer je op een Jenaplanschool omgaan met jezelf (persoonsvorming). Je leert jezelf, je manier van leren en je kwaliteiten kennen. We begeleiden onze leerlingen in het ontdekken en ontwikkelen van hun unieke kwaliteiten. We maken kinderen (mede) verantwoordelijk voor hun eigen leren. Kinderen laten dit zien in presentaties, zelfrapport of portfolio. Je leert omgaan met je lijf, je emoties, je denken en je zingeving. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als plannen, creëren en presenteren.

* Je leert omgaan met de anderen. Je leert je eigen rol in de stamgroep kennen en ontwikkelen. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je anderen niet alleen te respecteren, maar ook voor hen te zorgen en je eigen gedrag te verantwoorden. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als communiceren en samenwerken.

* Je leert omgaan met de wereld. We halen de wereld in de school en wij nemen je de wereld in. Je leert te onderzoeken wat voor betekenis je wilt geven aan de duurzame wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden.

In het jenaplanonderwijs staan kringen, viering, werken en spelen centraal. Wilt u zien hoe dit in de praktijk werkt? Kom dan naar onze open dag op de Ambachtsweg 1 in Noordwijkerhout!

Foto PR.