Datum: 04-07-2020 - 07:26
06
mrt
'18
Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (1)
Geschreven door Gemeente Noordwijkerhout

Voortgang herinrichting Sportpark De Boekhorst. (1)

Zoals u weet, heeft de gemeenteraad besloten Sportpark De Boekhorst her in te richten. Voordat voor u de nieuwe inrichting van de sportvelden zichtbaar is, moeten er vele voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Via deze vaste rubriek wil de Gemeente Noordwijkerhout u regelmatig op de hoogte houden...

en uitleg geven over de voortgang van de werkzaamheden. Dit keer is dat: wateroverlast.

Natte velden
Sportpark De Boekhorst is in de jaren 60 aangelegd. Het sportpark ligt in een polder en is lager gelegen dan woonwijk De Boekhorst. U kunt dat goed zien bij de ingang van het sportpark. De ingang ligt 3 meter hoger dan de boezemsloot aan de andere zijde van het sportpark. Het gevolg hiervan is, dat het grondwater uit de wijk De Boekhorst al jarenlang naar het sportpark zakt. Dat is ook te merken op de voetbal- en tennisvelden die aan de woonwijk grenzen.

Drainagesysteem
Het drainagesysteem, dat moet zorgen voor de afvoer van regenwater, is verouderd en moet worden vervangen. De herinrichting van het sportpark is dus een uitgelezen moment om de wateroverlast aan te pakken!

Hoogheemraadschap Rijnland
Op dit moment is de gemeente in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland om een technische oplossing te zoeken voor deze waterproblematiek. Voor de zomer hopen wij meer duidelijkheid hierover te hebben. Wij houden u op de hoogte!

Foto PR.