Datum: 25-01-2022 - 14:33

01
mrt
'18
Aanleg verbindingsweg Langevelderweg - Herenweg. (foto's werkzaamheden aansluiting Langevelderweg)
Geschreven door Redactie BON / Gemeente Noordwijkerhout

Aanleg verbindingsweg Langevelderweg - Herenweg. (foto's werkzaamheden aansluiting Langevelderweg)

Op 9 november gingen in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout de voorbereidende werkzaamheden van start voor de aanleg van de bouwweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg. Hiermee werd ook een start gemaakt met de herinrichting van Sportpark De Boekhorst en de...

uiteindelijke aanleg van een verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg. De aanleg van deze verbindingsweg is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling van de woningbouwontwikkeling op het BAVO-terrein. De herinrichting van Sportpark De Boekhorst is noodzakelijk, omdat zowel de velden als de accommodaties aan vernieuwing toe zijn.

De komende tijd worden op het sportpark ter voorbereiding op de uitvoering een aantal onderzoeken en werkzaamheden uitgevoerd, waarvoor de toegang van bouwverkeer tot het terrein noodzakelijk is. Voor de toegang van bouwverkeer is het van belang dat er een bouwweg wordt aangelegd.

Het bouwverkeer mag namelijk niet door de net vernieuwde straten in woonwijk De Boekhorst rijden. In de eerste instantie wordt de weg alleen gebruikt als bouwweg met tijdelijke rijplaten voor de werkzaamheden op het sportpark. Het bestaande voetpad wordt afgesloten en verwijderd, maar blijft via de bouwplaten toegankelijk als er geen werkverkeer aanwezig is.

Als eerste werden voor de aanleg van de bouwweg de bomen gekapt die tussen het sportpark en de boezemsloot stonden. Afgelopen dagen werden de bomen en struiken aan de Langevelderweg/Boekhorsterweg gekapt zodat de nieuwe weg aangesloten kan worden op de Langevelderweg en daar vandaan zal via een micro-rotonde of een bocht de aansluiting gemaakt worden met het Bavo-terrein.

Ter hoogte van de skatebaan aan de Herenweg wordt een rotonde aangelegd. De skatebaan blijft bereikbaar via een oversteekplaats. Aan de zijde van de Langevelderweg komt een micro-rotonde of een bocht. Dit zal nog nader worden uitgewerkt.

Foto's BON.