Datum: 17-10-2021 - 01:16
23
feb
'18
Omwonenden parkeerterrein Coremolen zijn even niet zo blij.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Omwonenden parkeerterrein Coremolen zijn even niet zo blij.

De omwonenden van het parkeerterrein van de Coremolen zijn even niet zo blij met hun woonomgeving. Onlangs werd bekend dat delen van het parkeerdek van de parkeergarage uitgevoerd zijn met de 'foute' Bubble Deck-vloer net als bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven op 27 mei 2017. Na een onderzoek...

door een deskundig bureau kwam deze tot de conclusie dat delen van dit dek eigenlijk de last niet kunnen dragen van een vrachtwagen. De Gemeente Noordwijkerhout nam gelijk maatregelen waarbij de bewuste delen van het dek werden afgezet met bloembakken, zodat daar de vrachtwagens niet meer kunnen rijden.

Het betreffen gelukkig niet de delen van het dek waar mogelijk de brandweer en de vuilniswagens gebruik van maken om ter plaatse hun werk te kunnen doen. Auto's kunnen nog wel gebruik kunnen maken van die delen van het dek waarin de bewuste dubbeldekvloeren zijn gebruikt, maar men wil geen enkel risico lopen en hebben ze daarom voorlopig bloembakken als afscheiding geplaatst. 

Maar de auto's geven daardoor wel weer een ander probleem, de heer Van der Wal van D66 gaf in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond aan dat er klachten zijn van omwonenden dat automobilisten op de bovengrondse parkeerplaats hun auto's niet goed in de daarvoor bestemde parkeervakken plaatsen. 

Hierdoor komt volgens de heer Van der Wal en de omwonenden de veiligheid in het gedrang, mochten er ter plaatse zich noodsituaties voordoen dan zullen voor de hulpdiensten flinke problemen zijn om dichtbij te komen. Men vraagt dan ook of de Boa's meer controles op de parkeerplaats kunnen uitvoeren om het gedrag van de parkerende automobilist te veranderen.

Maar dit was niet het enige probleem wat zich op het parkeerterrein voordoet, het probleem van de steeds verplaatsende en overlastgevende hangjeugd is nu ook daar geconstateerd door de omwonenden. Ook hier vragen zij om meer controle en dan vooral door meer patrouille door de politie want dit probleem doet zich veelal voor in de avond en nacht. 

En het laatste probleem wat de heer Van der Wal tijdens de rondvraag aankaartte is het legen van de afvalcontainers op dit parkeerterrein. Volgens afspraak zou dit drie keer per week moeten gebeuren, maar daarbij laten de ophaaldiensten nog wel eens een steekje vallen. Hierdoor zijn de containers regelmatig overvol, aldus de omwonenden. Overigens is de heer Van der Wal ondanks het aanbrengen van de drie klachten niet iemand van de omwonenden.....

Wethouder De Jong en wethouder Bilars gaven ieder op hun eigen terrein antwoord op de vragen van D66 met eigenlijk hetzelfde antwoord. Alle klachten, die betrekking hebben op het parkeerterrein van de Coremolen, waren ook binnengekomen bij de gemeente en gaat men op korte termijn in overleg met de Boa's, politie en ophaaldienst om maatregelen te nemen om de gemelde overlast te bestrijden.

Foto BON.