Datum: 29-05-2020 - 00:30
22
feb
'18
De nieuwe gemeente Noordwijk mag beslissen over de toekomst van de milieustraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

De nieuwe gemeente Noordwijk mag beslissen over de toekomst van de milieustraat.

De nieuwe milieustraat op bedrijventerrein Gravendam werd 2 november 2016 feestelijk geopend door Martijn Bilars en het was toen ook gelijk zijn eerste officiële daad als wethouder. Al gauw bleek dat de nieuwe milieustraat lang niet naar ieders tevredenheid functioneerde en er ook twijfels waren over...

de wijze waarop het aanbestedings- en gunningsproces zou zijn verlopen. Er werden daar in februari 2017 in de gemeenteraad vragen over gesteld en beantwoord. Destijds werd ook door de wethouder toegezegd dat er tussentijds na een jaar (er is een contract van twee jaar) op voorspraak van NZLokaal en de PvdA eind 2017 een evaluatie zo plaatsvinden.

Deze evaluatie werd op woensdag 21 februari behandeld in de commissievergadering van Ruimte en Wonen, hierbij werden onder andere de uitkomsten van de in oktober 2017 gehouden enquête besproken. De positieve uitkomsten van deze enquête kon u onlangs al op BON lezen, klik hier.

De meeste partijen waren tevreden met de positieve uitkomsten van de enquête, alleen de fracties van de PvdA en NZLokaal hadden zo hun bedenkingen. De heer Floor gaf aan niet zo verrast te zijn door deze uitkomst want de milieustraat voldoet wel aan de minimale eisen die daar voor zijn, maar volgens de PvdA kan het in hun ogen veel beter en voldoet deze milieustraat vooral op het gebied van veiligheid nog steeds niet aan hun eisen.

Overigens vond de heer Floor de man die daar werkzaam is en alle vuilafvoerbrengers daar begeleid een toppertje, een uiterst vriendelijke, behulpzame en deskundige werknemer. 

De heer van der Klugt van NZLokaal was bijzonder verrast over de zeer positieve uitkomsten van de gehouden enquête, hij hoorden in het dorp hele andere geluiden en gaf wethouder Bilars het advies om eens op bepaalde `Facebook-pagina's' te gaan kijken want daar stonden volgens de heer van der Klugt hele andere en veelal negatieve geluiden over de huidige milieustraat.

De wethouder en een meerderheid van de partijen in de commissie wilden zich niet laten leiden door uitspraken op de sociale media. De wethouder verneemt de klachten als die er zijn, liever rechtstreeks via het gemeentehuis of via de gehouden enquête. Ook het voorstel van de PvdA om op het eind van 2018 zoals gepland een nieuwe aanbesteding er doen uitgaan, kon geen goedkeuring krijgen van de wethouder en een meerderheid van de commissie.

Ook hierbij kwam de fusie (Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk) weer om de hoek kijken, wethouder Bilars gaf aan dat er bij de fusiebesprekingen al duidelijk is geworden dat de nieuwe gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2019 dit onderwerp al op de agenda heeft staan.

Dit zou volgens de wethouder dubbel werk gaan worden in een jaar waar de fusie al heel veel tijd opslokt en wellicht gelijk al indruist tegen de toekomstplannen van de nieuwe gemeente Noordwijk. Een meerderheid vond dat men met de huidige milieustraat, met de positieve uitkomsten van de enquête, nog wel even voort kan tot 2019. 

U kunt de discussie terugluisteren bij punt 6, klik hier. 

Foto BON.