Datum: 04-07-2020 - 13:06
08
mrt
'18
Oude postkantoor maakt plaats voor nieuwbouw Kerkeland/Dorpsstraat. (update procedure + artist impression)
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Oude postkantoor maakt plaats voor nieuwbouw Kerkeland/Dorpsstraat. (update procedure + artist impression)

In 2012 is er bij de gemeente door de eigenaar voor zijn pand (het oude postkantoor) Dorpsstraat 54 t/m 60 een sloopvergunning aangevraagd. Er werden destijds ook nieuwbouwplannen gepresenteerd voor de bouw van 18 appartementen, kantoorruimte en een parkeergarage op de hoek Kerkeland/Dorpsstraat....

Na protesten van omwonenden en Vereniging Dorpsbehoud werden er aanpassingen gedaan in verband met overschrijding van het bouwvlak. De nieuwe tekeningen zijn daarna niet meer openbaar gemaakt en vervolgens hebben de plannen rond de sloop en nieuwbouw op die plaats meer dan vijf jaar lang stilgelegen.

Het toeval wil dat de heer Van der Wal van D66 in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond 21 februari in de rondvraag zich afvroeg wanneer er weer eens plannen worden bekendgemaakt om het verloederde pand van het oude postkantoor bewoonbaar te maken. 

Wethouder De Jong kon daar gelijk positief een antwoord opgeven, dit jaar nog staat het gebouw op de nominatie om gesloopt te gaan worden en volgt er daarna de nieuwbouw. Op vragen van verschillende verbaasde commissieleden gaf de wethouder aan dat er destijds met de aanpassing al goedkeuring is gegeven voor de nieuwbouw.

Vervolgens is er jaren later met de nieuwe tekeningen toch nog een aanvraag ingediend en daarop werd in oktober 2017 een omgevingsvergunning verleend (klik hier). De commissieleden vroegen zich tijdens de vergadering af hoe lang zo'n plan geldig blijft en dat ze er wellicht opnieuw naar moeten gaan kijken.

De wethouder zegde toe om de commissie op korte termijn te gaan informeren over hoe de procedure gelopen is en of er nog wat over gezegd kan worden door de politiek. 

Update procedure (Gemeente Noordwijkerhout).
Voor het bouwplan aan de Dorpsstraat 56 (voormalig postkantoor) is op 15 mei 2012 een vergunning verleend voor de bouw van o.a. 18 appartementen. In juli 2015 is hier een wijziging op aangevraagd voor een aantal planwijzigingen (o.a. vervallen kantoorruimte). Hierop is op 28 juli 2015 een besluit verzonden.

In de zomer van 2017 is wederom een wijziging aangevraagd voor onder andere een erker aan de zijgevel Kerkeland/Coremolen. Deze wijziging paste binnen het bestemmingsplan, waardoor op deze wijziging vergunning is verleend op 4 oktober 2017.

Artist impression van de nieuwbouw voormalig postkantoor. (klik op de foto voor een vergroting)

Doorsnede pand: