15
feb
'18
René van Rijnberk volgt Henk de Kleer op als voorzitter Zonnebloem Noordwijkerhout. (foto's)
Geschreven door Zonnebloem Noordwijkerhout
Foto's Redactie BON

René van Rijnberk volgt Henk de Kleer op als voorzitter Zonnebloem Noordwijkerhout. (foto's)

De actieve Noordwijkerhoutse afdeling van de Nationale Vereniging De Zonnebloem nam tijdens de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers, op vrijdag 12 januari in het Victorhuis, afscheid van hun voorzitter Henk de Kleer. Gedurende zeven jaar heeft hij met verve de taak van dit Zonnebloem voorzitterschap vervuld....

De Zonnebloem is een organisatie waarbinnen ruimte is voor mensen van alle leeftijden, die langdurig ziek zijn, een lichamelijke handicap of beperking hebben, dan wel hulpbehoevend zijn. De belangeloze inzet van de vele vrijwilligers maakt dat deze mensen toch de dingen kunnen blijven doen die hen plezier geven en een fijn gevoel. 

Die aandacht en zorg, inzet en warmte heeft voorzitter Henk de Kleer door de jaren heen blijvend aan weten te vuren bij de vrijwilligers binnen de afdeling Noordwijkerhout. Activiteiten en uitjes in grote groep of juist kleinschalig, één op één iets ondernemen, gasten begeleiden en een praatje met hen maken, ook de voorzitter maakte hierin deel uit van de vrijwilligersgroep en het daarbij behorende vrijwilligerswerk van de Zonnebloem. 

Henk de Kleer heeft door al die jaren heen de Zonnebloem op zijn eigen wijze begeleid en gestuurd. Ook zijn de vele PR werkzaamheden van hem u vast niet onopgemerkt gebleven. Het is goed om te laten zien wat de Zonnebloem allemaal zoal doet en onderneemt voor hun doelgroep. Zeker ook met het oog op de jaarlijkse lotenverkoop in het voorjaar en de Zonnebloemkraam tijdens de Braderie in het dorp.

De opbrengst van de grote inzet hiervoor van de vrijwilligers is namelijk (deels) bestemd voor de eigen afdeling en komt dus ten goede aan de Zonnebloem in het eigen dorp. Henk de Kleer heeft aan de diverse facetten van het Zonnebloem voorzitterschap gedurende de afgelopen zeven jaar op eigen wijze kleur gegeven. Maar soms wordt het tijd om een functie over te dragen en als dan de bestuurstermijn voor de tweede maal erop zit, dan moet dat ook zeker kunnen. 

Voorzitter Henk de Kleer werd in een woord van dank hartelijk bedankt voor zijn werk voor de Zonnebloem en heeft hij het Zonnebloembeeldje: ‘de waardering’ mogen ontvangen. Tijdens diezelfde avond van afscheid was er gelukkig ook die van een welkom! Welkom aan een nieuwe voorzitter in de persoon van René van Rijnberk. 

De overdracht van het voorzitterschap werd op deze wijze informeel gedaan en kon er onder het genot van een drankje en een hapje kennis worden gemaakt met de man die de komende jaren de Zonnebloem Noordwijkerhout op zijn wijze aan zal sturen en begeleiden. 

De officiële overdracht van voorzitterschap vond plaats tijdens de jaarvergadering op 6 februari, waarin oud-voorzitter Henk de Kleer zijn opvolger voorzitter René van Rijnberk alle succes wenste met het ondersteunen van en het zich inzetten voor de afdeling van de Zonnebloem waarbinnen heel veel activiteit is op velerlei gebied en de gasten naar zijn wens, blijvend alle aandacht en zorg zullen mogen krijgen. Vol vertrouwen is die blijvende voortgang dan ook ingezet!

Tekst en foto's Zonnebloem Noordwijkerhout.