Datum: 01-06-2020 - 14:00
12
feb
'18
Uitkomst enquête: bezoekers ruimschoots tevreden over huidige milieustraat.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Uitkomst enquête: bezoekers ruimschoots tevreden over huidige milieustraat.

De nieuwe milieustraat op bedrijventerrein Gravendam werd 2 november 2016 feestelijk geopend door Martijn Bilars en het was toen ook gelijk zijn eerste officiële daad als wethouder. Al gauw bleek dat de nieuwe milieustraat lang niet naar ieders tevredenheid functioneerde en er ook twijfels waren over...

de wijze waarop het aanbestedings- en gunningsproces zou zijn verlopen. Er werden daar in februari 2017 in de gemeenteraad vragen over gesteld en beantwoord. Destijds werd ook door de wethouder toegezegd dat er tussentijds na een jaar (er is een contract van twee jaar) een evaluatie zo plaatsvinden. De evaluatie van 2017 zal worden besproken in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdag 21 februari. Wij geven u alvast in het kort o.a. de uitkomsten van een gehouden enquête.

Aanpassingen aan de mileustraat na november 2016?
De inhoud van de containers en een iets gewijzigde opstelling t.o.v. het ontwerp zijn na de openstelling aangepast. Ook is de bebording rondom de afvalcontainers verbeterd. De begeleiding van het personeel rondom de Milieustraat heeft ertoe geleid dat de verwerking sneller en beter verliep. 

In beginsel waren er klachten over wachttijden en opstoppingen in de Milieustraat. Ook werd aangegeven dat de wijze waarop het afval in de containers moest worden aangeleverd onduidelijk was. Hierop heeft de aannemer ook actie ondernomen om dit te verbeteren. Inmiddels zijn er nauwelijks wachttijden in tegenstelling tot de omliggende gemeenten.

Enquête 2017
Om de tevredenheid te meten is begin oktober 2017 een enquête gehouden onder de bezoekers van de milieustraat. Op drie momenten zijn formulieren uitgedeeld die de bezoekers van de milieustraat konden invullen. 

Op drie momenten zijn de formulieren uitgereikt aan de bezoekers van de milieustraat: Doordeweeks tussen 4 en 6 oktober, op zaterdag 7 oktober en op maandag 9 oktober. In totaal hebben 155 bezoekers de evaluatieformulieren ingevuld.

Er waren vijf vragen die beantwoord konden worden, vier vragen die met een cijfer zijn beoordeeld en 1 open vraag. De vragen met een cijfermatige beoordeling konden worden beoordeeld van 1 tot en met 10 waarbij 1 de laagste waardering is en 10 de hoogste waardering.

De volgende vragen zijn gesteld:
1 - Hoe heeft u de wachttijd voordat u werd geholpen ervaren?
2 - Hoe ervaart u de wijze waarop u bent geholpen bij de Milieustraat?
3 - Hoe ervaart u de veiligheid op de Milieustraat?
4 - Heeft u uw materialen kunnen achterlaten op de Milieustraat?
5 - Open gedeelte waar bezoekers een eigen tekst of opmerking konden achterlaten.

Klik hier voor de uitslagen met waarderingscijfers.

De open vraag (nummer 5) is nagenoeg niet gebruikt. In totaal heeft men 6 ingevulde velden binnen gekregen. Naast een aantal opmerkingen dat het ’allemaal prima’ was, is 2 keer de vraag gesteld over een uitbreiding van afvalstromen en 4 opmerkingen dat het smal is opgezet en/of de verkeerssituatie voor de ingang Walserij kan worden verbeterd.

Alternatieven voor aanpassing verkeerssituatie volgens het college van B&W (optioneel)
Het is mogelijk om een brug te realiseren aan de achterzijde van de locatie Walserij. Deze tijdelijke brug zou in het verlengde van de Milieustraat kunnen worden geplaatst waardoor kruising van inkomend en uitgaand verkeer niet meer zal voor komen. Ook zal hierdoor een verbreding op de Milieustraat kunnen ontstaan. De meerkosten voor deze brug bedragen € 12.000,- . Gelet op de minimale overlast stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor deze optie niet te realiseren

Uitkomsten advies en inspraak:
De enquête geeft volgens het onderzoek en het college aan, dat de bezoekers van de huidige milieustraat ruimschoots tevreden zijn over de huidige situatie. Dit onderwerp zal, zoals eerder beschreven, verder besproken worden in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdag 21 februari. Klik hier voor volledige evaluatieverslag.

Foto BON.