Datum: 05-08-2020 - 15:21
01
feb
'18
PvdA stelt vragen aan het college over Duinpolderweg.
Geschreven door Provincies Noord- en Zuid-Holland

PvdA stelt vragen aan het college over Duinpolderweg.

In het LD van 30 januari staat een artikel over de Duinpolderweg waarin wordt gesteld dat de Staten van Noord-Holland geen moeite hebben met het Voorkeursalternatief van de GS’en van Noord- en Zuid-Holland. Tevens stelt de gedeputeerde van Noord-Holland, mevrouw Post, dat de doortrekking...

naar de N206 geen kwestie is van òf maar van wanneer. Dat gaat dus voorbij aan de stelling name dat er een nieuw onderzoek wordt gedaan naar nut en noodzaak en de afweging tussen voor- en nadelen.

Vragen
1. Heeft het college kennis genomen van de uitspraken van de Gedeputeerde van Noord-Holland en de wijze waarop de Staten van Noord-Holland omgaan met de reacties uit Zuid-Holland.

2. De gedeputeerde van Noord-Holland, mevr. Post, heeft op voorhand duidelijk maakt zich van de reacties weinig te zullen aantrekken gezien haar ferme uitspraken over de zuidelijke ligging en de doortrekking naar de N206. Wat is de primaire reactie hierop van het college tegen de achtergrond van het feit dat de inspraakperiode nog loopt en pas eindigt op 18 februari 2018.

3. Neemt het college van Noordwijkerhout het initiatief om samen met de andere colleges uit de noordelijke Bollenstreek op korte termijn op bezoek te gaan bij het college van GS van Zuid-Holland om haar zaak te bepleiten en aan te dringen op een wat zorgvuldiger behandeling van de reacties uit de regio dan wat bestuurlijk Noord-Holland zich permitteert. Indien het college dat niet van plan is graag de reden waarom niet.

4. Wie betaalt bepaald is een bekend gezegde. Maar de provincie Noord-Holland betaalt niet alleen. Er zijn meer partijen die bijdragen waaronder de Bollenstreek gemeenten via Holland Rijnland via de FES-bijdrage. Is het college tegen die achtergrond bereid de bijdrage van HR aan het project ter discussie te stellen als de bestuurlijke participatie in dit project wordt terug gebracht tot “wij horen u wel maar we luisteren niet”.

Conform artikel 38 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening, maar gezien het onderwerp en de nog beperkte tijd voor het indienen van zienswijzen is de oproep aan het college of dit binnen 7 dagen beantwoord zou kunnen worden.

Lid van de Gemeenteraad Noordwijkerhout
Jan Janson, PvdA