18
jan
'18
NZLokaal stelt voor: bundeling van referendum over fusie Noordwijkerhout en Noordwijk gelijktijdig met aftapwet.
Geschreven door Jaap de Moor, raadslid NZLokaal

NZLokaal stelt voor: bundeling van referendum over fusie Noordwijkerhout en Noordwijk gelijktijdig met aftapwet.

Aanstaande 21 maart mogen we weer naar de stembus. Er zullen dan 5 stemlokalen geopend zijn in plaats van de gebruikelijke 8, omdat er rekening wordt gehouden met een lagere opkomst. En doordat een fusie van Noordwijkerhout en Noordwijk een uitgemaakte zaak lijkt, hebben wij weer te maken...

met uitgestelde verkiezingen op 21 november. Een fusie, waarvan naar de mening van NZLokaal nimmer de noodzaak of het nut is aangetoond. En een traject, dat vooral van bovenaf bestuurlijk is opgelegd. Geen benadering dus vanuit en door de inwoners, maar een benadering door en vanuit bestuurders!

NZLokaal heeft bij herhaling binnen de raad aangedrongen op het invoeren van een referendumverordening, zoals deze ook bestaat in de gemeente Noordwijk. Maar helaas bleek er onvoldoende steun bij de overige partijen, die wel hebben gekozen voor het fusietraject. NZLokaal is echter trouw gebleven aan de eigen verkiezingsbelofte van zelfstandigheid voor Noordwijkerhout en stemde tegen.

Naar onze mening zijn er twee keiharde voorwaarden, voordat zou moeten of mogen instemmen met een fusie:
- nut en noodzaak moet worden aangetoond en de fusie moet meerwaarde hebben (meer kwaliteit tegen lagere kosten)
- raadpleging van de eigen inwoners, bij voorkeur door middel van een referendum

En moet een te houden referendum nu zoveel kosten?
Het antwoord is neen! Wanneer gekozen zou worden voor bundeling met het referendum over de aftapwet op 21 maart, dan zijn de meerkosten te overzien en dus heel beperkt. Naar de mening van NZLokaal is er bij de overige partijen mogelijk sprake van wat koudwatervrees of politiek angst voor de uitslag. 

Op zijn minst kunnen we constateren, dat vele van de overige partijen zich niet hebben gehouden aan de eigen verkiezingsbelofte van een zelfstandig Noordwijkerhout.

Jaap de Moor, raadslid NZLokaal