Datum: 22-10-2021 - 06:03
18
jan
'18
Geld nodig voor groot onderhoud Sint Victorkerk.
Geschreven door Parochie Sint Victorkerk

Geld nodig voor groot onderhoud Sint Victorkerk.

De Sint Victorkerk moet dringend worden opgeknapt. Voor groot onderhoud aan de kerk is de komende jaren € 250.000,- nodig. Daarom doet het parochiebestuur een beroep op donaties via de actie Kerkbalans. Gaat de Sint Victorkerk nu alweer verbouwen? De kerk is pas in 2012 geheel van binnen verbouwd...

Dat klopt, zeggen voorzitter Jos Beugelsdijk en Ted Jansen, beheerder gebouwen van de Sint Victorkerk. “De binnenkant ziet er ook prachtig uit, maar aan de buitenkant van het gebouw is veel achterstallig onderhoud. In 2016 heeft de parochie een inspectie laten uitvoeren door de Monumentenwacht. Uit het inspectierapport blijkt duidelijk dat er veel gedaan moet worden en dat we nu echt aan de slag moeten om te voorkomen dat het kerkgebouw door lekkages verder achteruit gaat.”

De beheercommissie heeft een onderhoudsplan opgesteld tot 2025, waarin de onderhoudskosten worden begroot op € 250.000,-. Uit het rapport blijkt dat het ijzerwerk van de klokkenstoel in de toren ernstig door roest is aangetast. “Het dak van kerk en de pastorie is lek door achterstallig onderhoud en de luchtingskapellen op het dak van de kerk zijn rot en lekken. Om die veilig te kunnen repareren zijn zeven loopbruggen nodig. Door de lekkage moet het stucwerk aan de binnenkant van de kerk bijna elk jaar worden hersteld. De muren zijn zo poreus geworden dat de regen er doorheen komt.”

“Wij hopen via de actie Kerkbalans extra geld in te zamelen om een deel van de verbouwing alvast te kunnen gaan uitvoeren”, aldus Jos Beugelsdijk en Ted Jansen. “De komende jaren willen wij extra acties gaan organiseren om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Wij zijn namelijk afhankelijk van extra donaties om de Sint Victor te kunnen onderhouden. Het geld dat nu via de actie Kerkbalans binnenkomt hebben we namelijk ook hard nodig voor de dagelijkse kosten die het gebouw met zich meebrengt.”

“Mensen denken vaak dat de actie Kerkbalans alleen is voor mensen die naar de kerk gaan, maar dit gebouw is meer dan een kerk: het is een plek van betekenis en verbinding voor iedereen. Zo was pas geleden in de kerk nog de uitvoering van het koor Revoice, waar veel belangstellenden van hebben genoten. Wij hopen daarom dat ook anderen willen doneren voor het groot onderhoud van de Sint Victorkerk, zodat wij met droge voeten kunnen blijven verbinden in ons dorp.”

Mocht u een bijdrage willen geven, hoe klein dan ook, dan kan dit op rekeningnummer NL 29 RABO 03469.17.123 ten name van Parochie St. Victor, onder vermelding van onderhoud Sint Victorkerk.