Datum: 26-05-2020 - 15:39
    
16
dec
'17

Werkwinkel 'De Tweede Kans' reikt de laatste cheques uit aan 13 verenigingen en stichtingen. (foto's)

Na een bestaan van vijf jaar, opening was op 19 oktober 2012, heeft 'Werkwinkel De Tweede Kans' in De Zilk per 1 oktober zijn deuren gesloten. Omdat in een aantal doelstellingen waarvoor de Werkwinkel is opgericht inmiddels is voorzien binnen nieuw gemeentelijk beleid, denk aan het terugleiden...

naar arbeid via arbeidsre-integratie van mensen, is de behoefte aan het aanbod dat de Werkwinkel daarvoor heeft nagenoeg verdwenen. Hiervoor zijn andere gemeentelijke voorzieningen in de plaats gekomen. Wel heeft de Werkwinkel in de afgelopen vijf jaren enige tientallen mensen concreet aan een betaalde arbeidsplaats kunnen helpen.

Daarnaast staat er in 2018 woningbouw gepland op de voormalige zoutopslag in De Zilk waarvoor de Werkwinkel letterlijk plaats moest gaan maken. De Stichting ‘Werkwinkel De Tweede Kans’ zal op korte termijn worden opgeheven, na het afronden van alle (financiële) verplichtingen en afspraken, conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

Omdat, conform de statuten, het batig saldo zoveel mogelijk moet worden besteed aan doelen die in het verlengde liggen van de doelen van deze stichting, heeft het bestuur zich gebogen over de besteding van de laatste gelden. Dit heeft geleid tot het besluit dat een deel van het batig saldo gedoneerd zou gaan worden aan stichtingen die zich bezighouden met het arbeidsre-integratie traject.

Het andere deel ging verdeeld worden over verenigingen die een, voor Noordwijkerhout, zinvolle functie vervullen met betrekking tot vrijetijdsbesteding, maatschappelijke vorming, enz. 

Uitreiking van 13 cheques.
Vrijdagmiddag 15 december was in het gebouw van Heemskerk Straatreiniging op de Gieterij op Gravendam, in het bijzijn van wethouder Bert Gotink, de feestelijke uitreiking van 13 cheques met een bedrag van € 300,-. Ton Hoffmans reikte de cheques uit aan de volgende blij verraste verenigingen en stichtingen:
* Stichting JoJo Sassenheim
* Zorg- en kinderboerderij De Dierenhoeve
* Zorgboerderij De Hafakker (Appeltje-Eitje)
* Vrijwilligers Munnekeweij
* Vrijwilligers Puyckendam
* Vrijwilligers Maasgaarde
* Vrienden van de Witte Kerk
* Zonnebloem Noordwijkerhout
* Speeltuin De Zilk
* Jeugdvereniging De Zilk
* Taallokaal Noordwijkerhout
* Vluchtelingenwerk Noordwijkerhout
* Jeugdtheatergroep Tikkie

‘De Tweede Kans’ was een initiatief van Jan Brouwer die bij de uitvoering geholpen werd door Ton Hoffmans (beide van de GroenLinks-fractie). Verschillende partijen waren in dit project verenigd; De Meerlanden, Heemskerk Straatreiniging en cliënten van Rivierduinen. De Gemeente Noordwijkerhout verleende ook steun aan het initiatief door het gebouw op de zoutopslag beschikbaar te stellen.

Foto's BON.