Datum: 22-10-2021 - 05:43
30
nov
'17

Politiek blij met nieuw groenbeleidsplan & bomenbeleidsplan Zeeburg als eerste aan de beurt voor opknapbeurt.

Woensdagavond werd tijdens de commissievergadering Ruimte en Wonen het nieuwe 'groenbeleidsplan en bomenbeleidsplan' gepresenteerd en behandeld. Met het aanbieden door het college van beide beleidsplannen wordt na jaren vragen eindelijk voldaan aan de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad...

om het groenbeleid (inclusief bomen) voor de gemeente Noordwijkerhout vast te stellen. In het Groenbeleidsplan worden de hoofdgroenstructuren van de kernen Noordwijkerhout, De Zilk en Ruigenhoek benoemd, inclusief hun onderhoudsniveau’s.

Daarnaast staan in de bijlagen per wijk de knelpunten benoemd die nodig zijn om de gewenste groenstructuur te herstellen. Het betreft niet alleen de bomen maar voornamelijk de heesterbeplantingen en hagen. Ook het verzoek van het Cultuurhistorisch Genootschap om aandacht aan de historische haagstructuur is meegenomen in dit plan.

Om de knelpunten op te lossen is voor de heesters en hagen jaarlijks een bedrag van € 15.000,- geraamd, gedurende de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 in totaal € 60.000,-. Het Bomenbeleidsplan gaat dieper in op het bomenbeleid wat voortvloeit uit het groenbeleidsplan, inclusief een voorstel tot bescherming van bomen. 

Eén van de conclusies uit het Bomenbeleidsplan is dat er de afgelopen jaren ongeveer 500 bomen niet zijn terug geplant. Om dit te herstellen is een jaarlijks bedrag van € 25.000,- geraamd gedurende de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 en dat is in totaal € 100.000,-. 

Noordwijkerhout telt nu 6500 bomen en wil het liefst groeien naar een halve boom per inwoner in de komende 15 jaar, op dit moment is dat nog 0,42 maar dan moet er wel plek en geld voor zijn om deze bomen dan ook werkelijk te kunnen plaatsen; aldus verantwoordelijk wethouder Martijn Bilars. Hij gaf in de commissievergadering aan dat 1/3 van het Noordwijkerhoutse bomenbestand nu per stuk in beeld is gebracht en komende twee jaar komen de andere (1/3 per jaar) van de bomen in beeld.

Het is bedoeling dat voortaan eens in de drie jaar dat deel van het bomenbestand wordt bekeken en er actie wordt ondernomen als de kwaliteit van de bomen te wensen overlaat. Verbeteringen van de groenvoorziening per wijk zullen in samenspraak met inwoners gaan, waarbij er al is besloten dat de wijk Zeeburg begin volgend jaar als eerste aan de beurt is voor een update in het opknappen van de groenvoorziening.

De politieke partijen waren in het algemeen positief over de gepresenteerde plannen, de plannen van de komende jaren moeten volgens wethouder Bilars nog wel tegen het harmonisatie-licht gehouden door de nieuwe gemeente Noordwijk. In Noordwijk is het bomenbestand nog niet in kaart gebracht en zal na de fusie nog wel op elkaar afgestemd moeten worden. 

Het item komt wel als bespreekstuk op de gemeenteraadsvergadering want de PvdA wilde mogelijk nog met een amendement komen om het ambitieuze aantal (en wellicht nog meer) nieuw te planten bomen ook vast te leggen in concrete afspraken. U kunt het groenbeleidsplan (klik hier) en het bomenbeleidsplan (klik hier) via de linken lezen.

Luchtfoto Zeeburg BON.