Datum: 27-01-2020 - 04:26
  
26
okt
'17
Plannen voor woningbouw en verhuizing twee bollenbedrijven naar gebied Ambachtsweg/vd Weijdenlaan/Gooweg.
Geschreven door Redactie Blik Op Noordwijkerhout

Plannen voor woningbouw en verhuizing twee bollenbedrijven naar gebied Ambachtsweg/vd Weijdenlaan/Gooweg.

In de commissievergadering van de Commissie Ruimte en Wonen van woensdag 25 oktober werd de aanvraag behandeld ten behoeve van de uitplaatsing van twee bloembollenbedrijven, de firma's Weijers en De Koning, van de Herenweg 302 en 300a naar de Ambachtsweg...

(langs de N206). De ligging van beide bedrijven in het hart van de Hoogeveensepolder (zie foto) is niet optimaal gezien de plannen voor herstructurering van de polder voor de gewenste grootschaliger bollenteelt. Beide bollenbedrijven hebben ook uitbreidingsplannen (bebouwing) maar dat is in strijd met de Landschapsvisie Hoogeveensepolder. 


Samen met de GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij) is gezocht naar een alternatieve locatie waarbij men uitkwam op de Ambachtsweg (voorbij de Regenboogschool). Op de gronden tussen de Ambachtsweg en de Gooweg zitten al meer van dergelijke bedrijven en aan de Gooweg kant worden al volop (GOM) woningen gebouwd.

Door verhuizing van de twee bollenbedrijven naar de nieuwe locatie komt er in de Hoogeveensepolder 23 hectare extra bollengrond vrij zonder bebouwing, wat de noodzakelijke schaalvergroting voor andere bollenbedrijven geeft om te kunnen blijven bestaan en een vrij uitzicht voor iedereen met zich mee zou brengen. Bij de nieuwe plannen kijkt men naast de inpassing van beide bedrijven op het betreffende perceel ook integraal naar het omliggende gebied.

Op deze manier wordt een stedenbouwkundige visie (klik hier PDF) neergelegd voor het gebied tussen de Ambachtsweg, Gooweg, Van der Weijdenlaan en ’s Gravendamseweg. Deze visie geeft een toekomstperspectief van het gebied waarbij een combinatie ontstaat van bollenteelt en wonen.

Zo geeft de stedenbouwkundige visie een visie op de toekomstige ontwikkeling op termijn van de andere agrarische percelen langs de Ambachtsweg. Tevens geeft de visie een mogelijkheid voor het op lange termijn ontwikkelen van een 10 à 12 woningen aan de Van der Weijdenlaan (oude boomkwekerij) naast de Regenboogschool. (zie tekening)

In de vergadering kwam ook naar voren dat de eigenaar (Makelaar Heemskerk) van de volkstuinen hoek Gooweg Van de Weijdenlaan, waarvan de grond nu te koop staat, geïnformeerd heeft wat de mogelijkheden zijn van zijn terrein. Maar voorlopig zit daar een ander bestemmingsplan (recreatie) op en zijn er volgens wethouder Bilars nog geen concrete plannen door de eigenaar ingediend bij de gemeente.

De reacties van de politieke partijen waren overwegend zeer positief over deze plannen en is men blij dat er meer vrije bollengrond komt in de Hoogeveensepolder. Wel zag de heer Floor problemen met een toenemende verkeersdrukte van met name vrachtwagens op de toch al smalle en ook door fietsers en wandelaars gebruikte Ambachtsweg. 

Wethouder Bilars gaf aan dat hij naar het mogelijk toekomstig gebruik van de weg gaat kijken of de nieuwe plannen geen extra risico's met zich meebrengen en men de weg daardoor moet gaan aanpassen. De conclusie voor dit moment was ondanks dat men over het algemeen positief was, dat men het plan als bespreekstuk meeneemt naar de gemeenteraadsvergadering van 8 november waar een definitief besluit zal vallen.

Foto's PR: plannen gebied Ambachtsweg/Gooweg/vd Weijdenlaan/’s Gravendamseweg.