Datum: 01-10-2023 - 17:39
17
okt
'17

Definitief ontwerp 'dorpsplein' in commissie R&W. (update: plattegrond + 3d presentaties)

‘Herinrichting Dorpsplein’ en ‘Autovrij centrum’ zijn de eerste 2 projecten van de Centrumvisie, die begin 2018 worden uitgevoerd. In de afgelopen periode hebben vele belanghebbenden meegedacht over de herinrichting van het dorpsplein rond de Witte Kerk en het verkeer in het centrum. Dit participatietraject...

heeft geresulteerd in een definitief ontwerp, waarvan de details nog nader worden uitgewerkt.

Op de infographic (zie hieronder) is het participatietraject in één oogopslag te zien. Presentatie ontwerp Dorpsplein In de vergadering van de Commissie Ruimte en Wonen van 25 oktober wordt het definitieve ontwerp voor het Dorpsplein gepresenteerd door de landschapsarchitect. U kunt deze openbare vergadering bijwonen of volgen via de webcast op de website van de gemeente.

Update persgesprek 17 oktober:
Tijdens het persgesprek voorafgaand aan de nieuwe reeks van commissievergaderingen, gaf wethouder De Jong toelichting op het definitieve ontwerp van de dorpsplein rondom de Witte Kerk. De wethouder zei dat alle betrokken partijen die meegepraat en meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het nieuwe ontwerp grotendeels achter het gepresenteerde plan staan.

De NOV (Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging) was één van de partijen die vond dat ze te weinig van hun plannen terugzagen in het ontwerp, zij zagen o.a. graag meer verharding in de tuin van de Witte Kerk. Maar na extra overleg en nog wat aanpassingen konden zij (schoorvoetend) ook instemmen met de nieuwe plannen.

De gemeenteraad mag zich nu als laatste gaan buigen en uitlaten over het 'definitieve ontwerp' in de komende vergaderingen. Komt er in de gemeenteraadsvergadering een definitief ja, dan men zal vanaf begin 2018 de plannen ten uitvoer gaan brengen. Rondom grote evenementen zoals het carnaval en het bloemencorso zal men proberen om de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. 

De voornaamste veranderingen zullen zijn:
Voorgesteld wordt de herinrichting van het Hof en het plein daaromheen als volgt uit te voeren, waarbij de huidige contouren/maten worden behouden (zie tekening hieronder):

* Herinrichting van het Hof, waarbij het groen grotendeels gehandhaafd blijft, maar wel beplant wordt en alleen het gedeelte aan de noordzijde beperkt verhard wordt (met open gras-stenen waardoor het toch een groen uiterlijk krijgt) i.v.m. het kunnen plaatsen van een tribune en/of andere voorzieningen of attributen gedurende evenementen.

* Vervangen van het in zeer slechte staat verkerende muurtje door een nieuw (in verschillende hoogtes) muurtje rond het Hof.

* Vervanging van de bomen rond het Hof. Van 21 bomen nu naar 13 straks, hierdoor ontstaat meer ruimte tussen de bomen.

* Herbestrating (gebruik bestaande materiaal) en nieuw straatmeubilair rond het Hof.

* Klik hier voor een impressie van het dorpsplein overdag.

Klik hier voor een impressie van het dorpsplein verlicht.

Klik op de foto's voor een vergroting.