Datum: 02-06-2020 - 20:49
13
jul
'17

Oplossing in de maak voor openstelling fietspad Sancta-terrein.

Er is een stapje voorwaarts gemaakt in het conflict wat er op dit moment speelt tussen de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk enerzijds en de ontwikkelaar/eigenaar van het Sancta-terrein anderzijds. Zoals we u al eerder melden heeft de ontwikkelaar het nieuwe fietspad geblokkeerd tussen...

de Kraaierslaan en landgoed Sancta Maria (zie foto's). De huidige eigenaar en ontwikkelaar ontwikkelt op het Sancta-terrein een gebied met villa’s en exclusieve herenhuizen en draait de kwestie over het nakomen van gemaakte afspraken en de formele status van de hoofdwegen op het terrein.

De hoofdwegen, waaronder de hoofdas die dwars over het terrein loopt, zijn nu nog privaat bezit van de ontwikkelaar en de bewoners. Zij hebben er geen probleem mee dat de weg openbaar gebied wordt en in handen van de gemeente Noordwijk komt maar die wilde dat tot nu toe niet. Noordwijk wil de weg pas formeel overnemen als 80 procent van het landgoed is bebouwd en dat is naar verwachting over een jaar of vier.

Zolang de weg niet openbaar maar privaat is, is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor alles. Ook voor eventuele ongelukken, gladheidsbestrijding, onderhoud en beheer en dus ook voor het opruimen van rommel die fietsers of paarden achterlaten. Op die aansprakelijkheid zit de huidige eigenaar natuurlijk niet te wachten.

Het is prima als de weg openbaar wordt aldus de eigenaar, maar dan hoort daar ook een gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente Noordwijk bij, zoals dat gebruikelijk is bij alle openbare wegen. Tot nu toe was Noordwijk nog niet bereid is de verantwoordelijkheid voor de wegen op zich te nemen.

Wethouder Bilars heeft afgelopen woensdag met het college van Noordwijk de kwestie besproken en Noordwijk is nu bereid om het beheer van de weg op zich te nemen. De twee gemeenten hopen nu met verder uitonderhandelen de kwestie op te lossen en daarmee zo snel mogelijk de blokkade van het fietspad op te heffen.

Een alternatieve route over de oostzijde van het terrein, welke al is aangelegd door de ontwikkelaar/eigenaar, kan al op korte termijn opengesteld worden maar dat is wel omrijden naar de Langevelderweg. Wordt vervolgd....

Bron: Leidsch Dagblad. Foto's: BON.