Datum: 28-11-2022 - 16:47

07
jul
'17

Gemeenteraden Noordwijkerhout en Noordwijk stemmen in grote meerderheid voor een fusie.

Het verloop van deze bijzondere en wellicht historische avond voor Noordwijkerhout en Noordwijk waarbij er een beslissing zou vallen over een mogelijke fusie, was toch weer iets anders dan verwacht. Bekend was dat Noordwijk in het begin de meeste twijfels had over een mogelijke fusie...

met Noordwijkerhout, maar toen het uiteindelijk op deze avond om stemmen aankwam was Noordwijk toch het eerste klaar met de discussie. Met een grote meerderheid van 21 raadsleden voor en 4 (Lijst Salman) tegen, stemde het overgrote deel van de Noordwijkse gemeenteraad voor een fusie met Noordwijkerhout. Het stemmen volgde op het eerder afwijzen op de avond door de Noordwijkse raad van een verzoek voor een referendum.

In Noordwijkerhout was het eigenlijk al wat langer duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad voor een fusie met Noordwijk zou stemmen. Alleen NZLokaal liet ook op deze avond duidelijk blijken dat men een fusie niet zag zitten, de heer van den Berg noemde het zelfs een zwarte dag als de fusie zou doorgaan. NZLokaal zou graag zien dat deze beslissing uitgesteld zou worden tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De discussie die daar op volgde zorgde best nog wel een beetje voor wat vuur (klik hier voor het terugluisteren bij punt 10), maar bij de stemming bleek dat NZLokaal alleen stond in hun standpunt tegen een fusie met Noordwijk. Ook in Noordwijkerhout stemde het grootste deel van de raad, 12 raadsleden voor en 5 raadsleden (NZLokaal) tegen, voor een fusie met Noordwijk.

De beslissing van de gemeenteraad in Noordwijkerhout was dan wel iets later bekend als die van in Noordwijk, maar de uitkomst van de '5 voor 12' genomen beslissing was uiteindelijk hetzelfde....een fusie tussen de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk genaamd: Gemeente Noordwijk. 

Nu beide gemeenteraden donderdagavond akkoord zijn gegaan met het herindelingsadvies, is het vervolgtraject als volgt. De gemeenteraden van beide gemeenten bieden op vrijdag 7 juli het herindelingsadvies aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan.

Daarbij verzoeken zij de provincie om het advies met een positief advies door te leiden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Ook de Tweede Kamer moet zich uitspreken over het herindelingsadvies, zodat de herindeling feitelijk op 1 januari 2019 kan plaatsvinden.