Datum: 09-07-2020 - 04:14
16
jun
'17

Lezers (2) schrijven met als onderwerp: fusie Noordwijkerhout & Noordwijk.

In de rubriek 'Lezers schrijven' kunnen inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk (en dit keer iets daar buiten) hun mening geven over gebeurtenissen in ons dorp. Het plaatsen van een ingezonden item betekent niet, dat de redactie van BON de inhoud ervan onderschrijft...

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden items in te korten of niet te plaatsen en daarover kan niet worden gecorrespondeerd. U kunt uw item mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezers schrijven 1: R.B.J. Salman (Noordwijk)

Beste inwoners van Noordwijkerhout,

Vanavond, donderdag 15 juni 2017, heb ik (R.B.J. Salman) gebruik gemaakt van mijn spreekrecht tijdens de Raadsvergadering in Noordwijk en daarbij een officieel Inleidend verzoek tot raadgevend referendum gedaan. Bijgaand doe ik mijn tekst en tevens begeleidend schrijven bij het Inleidend verzoek tot raadgevend referendum aan u toekomen.

Geachte mijnheer de voorzitter, geachte raadsleden van Noordwijk,

Op 31 mei 2017 stelde ik u allen in een open brief de vraag of u mee doet om de Noordwijkers een echte stem te geven en een burgerraadpleging te organiseren aangaande het aanstaande besluit, voor 6 juli 2017 geagendeerd, om te fuseren met Noordwijkerhout.

Een herinnering op 8 juni 2017 heeft slechts een enkele reactie opgeleverd. De gemeenteraadsleden, zijnde de volksvertegenwoordigers, zouden hierover niet mogen besluiten zonder de inwoners serieus te raadplegen.

Als de Noordwijkers écht zouden mogen meedenken zou toch op zijn minst rekening gehouden moeten worden met de Noordwijkers! Als de inwoners van Noordwijk zich in ruime meerderheid uitspreken voor of tegen fusie met Noordwijkerhout, zou de gemeenteraad de uitkomst ervan moeten respecteren. Dat is democratie, dat is Denk mee! Doe meer! Dan moet de gemeente Noordwijk ook daadwerkelijk durven die vraag aan de Noordwijkers voor te leggen.

En in het kader van zorgvuldigheid en transparantie is het dan essentieel dat alle Noordwijkers op grond van heldere, eenduidige feiten op gelijkwaardige wijze geïnformeerd worden wat een fusie voor hen als inwoner zou betekenen. Als de inwoners enkel maar de mogelijkheid krijgen te vertellen hoe ze de toekomstige fusie zouden zien, is dat als inspraak helemaal onvoldoende.

Wij, betrokken inwoners van ‘ons’ Noordwijk, willen bij uw Raad een Inleidend verzoek tot raadgevend referendum, aangaande het concept raadsbesluit tot fusie zoals op 6 juli 2017 op de agenda staat, indienen, ruim bijtijds voor die vergadering van 6 juli.

Dit verzoek is al voorzien van aanzienlijk meer dan het wettelijk vereiste minimaal aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen, namelijk 227! Ik zou daarom, als mijnheer de voorzitter en u me dat toestaan, nu, staande de vergadering van vandaag, het verzoek compleet met de 227 steunverklaringen, bij de voorzitter willen neerleggen.

Raadsleden. U als volksvertegenwoordigers zult dit initiatief, geborgd in uw eigen verordening, ondersteunen. Dat is democratie! Als de voorzitter akkoord is geef ik u allen nu graag een formulier zodat ook u nu de gelegenheid heeft om een steunverklaring te ondertekenen. Deze zijn qua aantal niet meer officieel benodigd, maar dienen de symboliek dat u de inwoners van Noordwijk wilt vertegenwoordigen.

Geef de Noordwijkers een stem! U doet toch zeker wel mee?

Was getekend, R.B.J. Salman

Lezers schrijven 2: P. Kettenis

Op 6 juli 2017 moet de gemeenteraad van Noordwijkerhout/De Zilk een van de belangrijkste beslissingen nemen in haar bestaan, zo niet de belangrijkste! Wel of geen fusie met Noordwijk. De gehele procedure die moet leiden tot een (EVENTUELE fusie is niet eens aan de orde!) fusie is een voorbeeld van hoe het NIET moet. Eerst wordt alles voorgekookt door, nota bene, het college.

Dan komt de burgemeester met een mededeling in de pers dat de gemeente Noordwijkerhout/De Zilk graag (?!) wil fuseren met Noordwijk. Naar mijn mening, gelet op het systeem dualisme (de raad staat tegenover het College) wat al enige jaren zou moeten functioneren, zou het zo moeten zijn dat EERST op verzoek van de Raad (immers het hoogste bestuurlijk orgaan in een gemeente) er wordt onderzocht door het college of, in dit geval Noordwijk, open staat voor een fusie.

Dan komt een rapportage van het college naar de raad die op basis van het onderzoek met elkaar van gedachten gaat wisselen. Bij zo'n belangrijke beslissing als deze (wel of niet fuseren met Noordwijk) dient dan niet alleen maar een "informatie-avond" (NADAT de burgemeester van Noordwijkerhout/De Zilk naar buiten komt met het bericht dat hij graag wil fuseren) te worden gegeven.

Op de gegeven "informatie-avonden" in Noordwijk en Noordwijkerhout blijkt dat de opkomst zeer gering is! Hoe zou dat nou komen?! Als mensen nauwelijks iets weten over dit onderwerp kunnen zij zich nauwelijks, in de zeer korte tijd die gegeven is, en beeld vormen van wat er aan de hand is! De burger dient de tijd te krijgen om alle informatie over het onderwerp die de gemeente LANG VAN TE VOREN GEEFT te verteren zodat men hierover rustig kan nadenken om dan tot een weloverwogen mening te komen.

Die mogelijkheid krijgen ze nu via een website en de gemeentemededelingen in de krant. Bij een cruciale verandering in het bestuurlijke gebeuren in een gemeente dient of een huis-aan-huis enquete te worden uitgevoerd of een referendum te worden gehouden. Het verzoek om een referendum door NZLokaal werd in de raad door de meerderheid afgewezen.

De mogelijkheid om nu via een vragenlijst de mening te vragen van de burger is aandoenlijk, want HET VERKEERDE MOMENT, n.l. VEEL TE LAAT! De gemeenteraad heeft zich reeds eind mei j.l. in meerderheid uitgesproken VOOR een fusie??!! Daardoor denken de burgers dat alles reeds beslist is en dat het er niet toe doet wat zij ervan vinden! Waartoe dient die peiling bij de burgers nog? Doekje voor het bloeden, mosterd na de maaltijd. Kortom een toneelstukje, dat ook nog tijd en geld kost.

Trouwens een ander toneelstukje werd nog voor de bovengenoemde raadsvergadering opgevoerd. In de gemeenteberichten was te lezen dat bij een aparte bijeenkomst van alle fractievoorzitters over de fusie, zij in meerderheid voor de fusie waren. Een van de argumenten was dat zij, beter dan de burgers, beter konden oordelen over deze kwestie! Democratie ten top! Wat nu, als de peiling (voorop gesteld dat er voldoende respons komt) aangeeft dat de burgers van Noordwijkerhout/ de Zilk geen fusie willen, gaat de gemeenteraad haar besluit terugdraaien?

De praktijk leert dan dat de "besluit-trein" gewoon doorraast. Dus als U wil dat de fusie niet doorgaat dan heeft U geen enkele kans. Het proces gaat gewoon verder zonder U. Dit noemen wij een SCHIJNDEMOCRATIE, zoals dit gemeentebestuur in meerderheid, dat praktiseert.

En als U vindt dat dat niet zo is, dan moet U eens kijken hoe kortgeleden (raadsvergadering 1 juni j.l.) de wethouder van financiën de heer Bilars (VVD) de raad onder druk zette i.v.m. een extra hoeveelheid geld (415.000 euro) die hij nodig had voor financiering van zaken binnen het ambtenarenapparaat. Hij moest het geld hebben voor 1 Juli. De volgende raadsvergadering is pas 6 Juli. Dus MOEST de raad maar meteen instemmen. Oordeel zelf nu zelf maar.

De verklaring voor dit gedrag ligt in het verleden. De vorige wethouder van financiën, de heer Knapp had in zijn regeerperiode altijd mooie sluitende begrotingen. Hij zorgde echter voor een forse afslanking van het gemeenteambtenarenapparaat. Gelet op het paniekerige gedrag van de heer Bilars om het bedrag van € 415.000,- dwingend aan de raad te vragen moeten we constateren dat het college haast maakt met de fusie. Want NWH heeft geld nodig! Wat zal Noordwijk straks blij zijn met zo' n nieuwe partner. Democratie, vergeet het maar!

Een moedeloze, geïnteresseerde burger.
P.Kettenis