Datum: 10-07-2020 - 04:12
01
jun
'17

Warmerdam Spoelbedrijf mag na uitspraak Raad van State bedrijf uitbreiden.

Woensdag 31 mei heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in het beroep wat drie omwonenden hadden aangespannen tegen de goedkeuring door de Gemeente Noordwijkerhout van de aanpassing van een bestemmingsplan aan de Herenweg. Deze was nodig...

om Warmerdam Spoelbedrijf aan de Herenweg medewerking te kunnen verlenen aan de uitbreiding van het bedrijf. De plannen voor deze uitbreiding spelen al bijna tien jaar en hebben al heel wat discussies opgeleverd tijdens vergaderingen op het Gemeentehuis.

Maar uiteindelijk keurde op 30 juni 2016 de Gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan goed. Het plan voorziet in de uitbreiding van de bedrijfsruimte aan de Herenweg, te weten een nieuwe bedrijfshal van ongeveer 7500 m2 met een maximum bouwhoogte van 10 m.

Op basis van het vorige bestemmingsplan met 'Agrarische doeleinden bollenteelt' was de uitbreiding van de bedrijfsruimte op de huidige grond niet mogelijk.

De drie omwonenden maakten bezwaar bij de Raad van State want zij vinden de uitbreiding veel te massaal op die plaats en zouden graag zien dat het bedrijf naar het even verderop daarvoor bedoelde Bulb Trade Park zou verhuizen.

Ook zouden er door de uitbreiding meer verkeersbewegingen komen op dat stuk weg en tast het volgens de drie omwonenden de doorzichten naar het bollenlandschap aan.

De Raad van State kon zich niet vinden in de argumenten van de indieners en vond dat de Gemeente Noordwijkerhout overtuigend had aangetoond dat de verplaatsing naar het Bulb Trade Park financieel geen haalbare kaart blijkt te zijn.

Maar ook met de argumenten van de extra drukte op de Herenweg en de aantasting van de doorzichten, werd men niet overtuigd door de drie omwonenden.

U kunt de gehele uitspraak van de Raad van State nalezen, klik hier.

Luchtfoto BON, tekeningen in de fotogalerij PR.