Datum: 26-09-2020 - 01:22
29
me
'17

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt aan versnelling herstructurering. (jaarverslag 2016)

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) werkt aan plannen om de herstructurering van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek te versnellen. Hoewel de werkzaamheden en de voortgang van GOM zich volgens verwachting ontwikkelen, zoekt het bedrijf...

naar mogelijkheden om meer tempo te maken. 2016 is een goed jaar geweest voor GOM. Het bedrijf heeft onder meer nieuwe contracten kunnen sluiten voor het weghalen van 34.000 m² verouderde agrarische bedrijfsbebouwing en heeft 45.000 m² nieuw bollenteeltareaal gerealiseerd.

De ontwikkeling van Bulb Trade Park en Abeelenpark in Noordwijkerhout ligt voor op schema. De verkoop van bedrijfskavels en woningbouwkavels verloopt boven verwachting. In Rijnsburg is gestart met de tweede fase woningbouwkavels in het project Greenhouse Park.

Onno Zwart, directeur van GOM, is tevreden met de bereikte resultaten en de wijze waarop GOM ook in 2016 weer heeft kunnen samenwerken met ondernemers, grondeigenaren, gemeenten en andere betrokken stakeholders. De weg naar een toekomstbestendige Bollenstreek vraagt echter een grote inzet van velen gedurende nog heel wat jaren.

Omdat met de herstructurering in de afgelopen jaren goede vorderingen zijn gemaakt, het economisch tij en de woningmarkt op dit moment gunstige perspectieven bieden en het gemeentelijk beleid stabiel is, biedt dat de ruimte om te onderzoeken of versnelling en intensivering van de investeringen door GOM mogelijk is.

In dat kader wil GOM onder meer starten met het op gang brengen van kavelverbetering en kavelruil en hoopt GOM eind 2017 concreet zicht te hebben op de ontwikkelingskansen van een aantal clusterlocaties voor Greenportwoningen.

GOM is blij met de actualisering van de Intergemeentelijke Structuurvisie door de zes Greenportgemeenten in 2016. Dit verschaft GOM de stabiele basis die noodzakelijk is om de omvangrijke en ingrijpende modernisering van het buitengebied succesvol te kunnen blijven uitvoeren.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij zorgt er door ruimtelijke plannen en investeringen voor dat de Duin- en Bollenstreek mooier en economisch sterker wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen.

Door de groei van Greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door nieuw, modern bollenteeltgebied te maken.

 

Klik hier voor het jaarverslag van 2016.