Datum: 08-08-2020 - 10:16
09
me
'17

Kosten € 96.560 voor herstelwerkzaamheden aan de Duinpan in De Zilk.

In 2014 werd na een grondige verbouwing het vernieuwde Trefcentrum de Duinpan in De Zilk opgeleverd en in gebruik genomen (klik hier voor de opening). Het college heeft onlangs bij de gemeenteraad aangegeven dat er in de afgelopen jaren enkele zaken naar voren zijn...

gekomen die bouwtechnisch niet goed zijn verwerkt. De aansprakelijkheid middels garantie terugleggen bij de aannemer is niet meer mogelijk, want het betreffende bedrijf is vrij snel na de oplevering failliet verklaard.

Daarnaast kunnen diverse onderaannemers niet worden aangesproken, dit omdat de door hun gemaakte kosten door het faillissement van de hoofdaannemer niet zijn vergoed. Een en ander betekent dan ook dat de gemeente deze kosten zelf dient te dragen.

De onderdelen die bouwtechnisch niet in orde zijn betreffen onder meer dak en vloeren. Het niet herstellen kan schade aan het gebouw of letsel voor de gebruiker betekenen. Ook is gebleken dat de geluidsisolatie tussen de vergaderzaal en de kleine zaal verre van optimaal is.

Verwarming- en luchtbehandelingsinstallatie:
Een ander onderdeel is dat er tijdens de bouw een wijziging in de verwarming- en luchtbehandelingsinstallatie heeft plaatsgevonden. Dit vanwege de aanzienlijk lagere kosten en de positieve ervaringen van het betrokken installatiebedrijf.

Na gebruik blijkt dat de doelstellingen niet gehaald worden waardoor er regelmatig klachten zijn en de energiekosten aanzienlijk hoger liggen dan aangenomen. Dit betekent dat er alsnog aanpassingen aan de verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie moeten worden verricht.

Audiovisueel:
Als laatste functioneert de apparatuur, welke in de voormalige Duinpan was geplaatst en destijds nog niet was afgeschreven, inmiddels niet meer naar behoren. Reparatie is slecht een tijdelijke oplossing. Het betreft hier de beamer en het audio-matrix systeem. Deze apparatuur is inmiddels vervangen omdat anders de exploitatie van het Trefcentrum in gedrang zou komen.

Het college vraagt aan de gemeenteraad om in de eerstvolgende vergadering akkoord te gaan met de voorgestelde herstelwerkzaamheden aan De Duinpan. Hiervoor dient men een investeringskrediet van € 96.560 ter beschikking te stellen, die lineair wordt afgeschreven en waarvan de kapitaallasten van € 5.326 in het eerste begrotingsjaar zullen worden meegenomen bij de begroting 2018.