Datum: 10-12-2019 - 19:12
27
jan
'17
Gemeenteraden Bollenstreek stemmen in met plan voor optimale ondersteuning.
Geschreven door Bollen 5

Gemeenteraden Bollenstreek stemmen in met plan voor optimale ondersteuning.

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben 26 januari ingestemd met het plan voor optimale ondersteuning ‘Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving’. Dit plan geeft vorm aan de kanteling van verzorgingsstaat naar een...

samenleving waarin de overheid uitgaat van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen, ofwel: de participatiesamenleving.

In samenspraak tot stand gekomen
Het plan is met goede ideeën van inwoners, organisaties, huisartsen, professionals en verenigingen tot stand gekomen. Vervolgens is deze groepen ook nog om een (inspraak)reactie gevraagd vóór het plan aan de gemeenteraden werd voorgelegd.

Zo werden inwoners op straat, via het burgerpanel en via een online enquête gevraagd hun mening te geven. Die reacties zijn allemaal meegenomen in het plan waar de raden nu mee hebben ingestemd.

Vier grote uitdagingen

Het plan bestaat uit vier grote uitdagingen, die de komende twee jaar worden opgepakt.

Uitdaging 1: uitgaan van wat inwoners zelf kunnen
Inwoners kunnen veel zelf. Er zijn dan ook al veel actieve inwoners die op een of andere manier bijdragen aan een sterke samenleving. Deze (buurt)initiatieven moeten beter zichtbaar en vindbaar worden. Dit gebeurt sinds enige tijd bijvoorbeeld al op de Facebookpagina ‘Bollenstreek met elkaar’. De verwachting is dat dit anderen stimuleert om ook met ideeën te komen.

Uitdaging 2: ondersteuning van mensen die het niet op eigen kracht kunnen

Mensen die het niet op eigen kracht kunnen, verdienen alle aandacht. Dat geldt zeker ook voor hun mantelzorgers. Die laatste groep willen de gemeenten beter ondersteunen, want deze heeft het vaak zwaar. Daarnaast worden activiteiten beter afgestemd op persoonlijke situaties.

Uitdaging 3: de weg beter vinden

Het is belangrijk dat inwoners en organisaties de weg weten te vinden naar hulp en ondersteuning.  Ook het aanvragen van ondersteuning moet makkelijker worden. Onderzocht gaat worden of professionals bij elkaar gehuisvest kunnen worden om integrale samenwerking te bevorderen.

Uitdaging 4: de plannen samen met organisaties en inwoners verder invullen
Uitdaging 4 houdt in dat inwoners en professionals daar steeds bij betrokken blijven en meedoen. Zij blijven ook gepolst worden over hoe het nu gaat. Zodat waar nodig kan worden bijgestuurd en afgestemd op de behoeftes.

Tekst 5 Gemeenten Bollenstreek. Klik hier voor de Transformatieagenda in PDF.