Datum: 12-08-2022 - 16:25
Partij voor de Inwoners stelt partijprogramma vast.
Geschreven door Gidie Vogels

Partij voor de Inwoners stelt partijprogramma vast.

Uit handen van kandidaat-raadslid Ivar Krüse ontving lijsttrekker Alfons Morssink de eindversie van het partijprogramma. De partij heeft ruim de tijd genomen voor het vaststellen van het programma. Ivar Krüse: “Wij wilden eerst luisteren naar de inwoners en alle reacties meenemen.”

Respect voor de inwoners is de rode draad in het programma. Veel mensen haken af van de politiek en het bestuur. Ze hebben het gevoel dat hún zorgen niet meetellen. Ze zien met eigen ogen, dat bestuurders nogal makkelijk ergens mee weg kunnen komen.

Wie 54 kilometer per uur rijdt in plaats van 50, die vindt een boete op zijn deurmat. Maar hoe hoog is de boete, voor alle expres wegkijkers in de Toeslagen-affaire? Alfons Morssink: “Dat soort ongelijkheid heb je ook in onze gemeente. En dat gaan we bestrijden.”

Openheid in bestuurszaken
Bestuurders hebben het verleerd, dat de inwoner op 1 hoort te staan. Een gemeenteraad heeft tot taak om de bestuurders bij de les te houden: wij zitten hier voor de inwoners. Er zijn altijd gemeenteraadsleden geweest, die de inwoners óók hoog hadden zitten. Maar ze werden buitenspel gezet door achterkamertjes-politiek en een onwettige dwang tot geheimhouding.

De Partij voor de Inwoners wil daarom maximale openheid in bestuurszaken. Verder wordt de macht van de achterkamertjes doorbroken met de invoering van een referendum naar Zwitsers model. Als de inwoners zich tussendoor kunnen uitspreken over voorstellen, dan wordt het heel lastig om van alles en nog wat te bekokstoven.

Garanties
Morssink maakt zich grote zorgen om de beloftemoeheid onder inwoners. Mensen krijgen een menu vol verbeteringen voorgeschoteld. Maar ze halen hun schouders op. Reden: ze vertrouwen de kok niet meer. Bijvoorbeeld een partij die jarenlang de bouw van betaalbare woningen compleet heeft laten versloffen. Ineens staat er in het programma ‘bouw van 500 woningen!’

Alfons Morssink: “Maar er staat niet bij wat ze gaan doen, als de verantwoordelijke wethouder straks opnieuw achter op schema loopt. Is het dan voor zoveelste keer: ‘sorry’?” De Partij voor de Inwoners is daar duidelijk in. Als de wethouder het niet voor elkaar krijgt, wordt hij of zij tijdig vervangen door iemand die het wel kan. Morssink: “Inwoners verdienen garanties. Alleen beloven is beledigen.” 

Bijschrift foto
Jongste kandidaat Ivar Krüse overhandigt lijsttrekker Alfons Morssink het vastgestelde partijprogramma: Inwoners weer op 1.