Datum: 04-06-2023 - 03:53
Bruisend Noordwijk trapt af langs het Oosterduinse Meer (Lijst 9).
Geschreven door Bruisend Noordwijk

Bruisend Noordwijk trapt af langs het Oosterduinse Meer (Lijst 9).

De nieuwe partij Bruisend Noordwijk is er helemaal klaar voor en staat in de startblokken om mee te gaan doen aan de verkiezingscampagne. Deze werd deze week afgetrapt langs de zuidoever van het Oosterduinse Meer. Jaap de Moor: “We hebben in korte tijd een mooi team samen kunnen stellen van leden, die zich betrokken voelen bij alle kernen van onze mooie en nog nieuwe gemeente.

Gekozen is voor het Oosterduinse Meer, omdat dat in onze speerpunten te boek staat als ontwikkellocatie voor hoogwaardige dagrecreatie. Een centrale plek binnen onze gemeente, die beschikbaar zou moeten komen voor inwoners en passanten. Uiteraard met respect voor het handhaven van de natuurwaarden op vooral de oostoever.”

Op de bijgevoegde foto (van links naar rechts): Suzanne de Moor (# 9), William Plug (# 3), Jeroen Arbouw (# 2), Karin van ’t Hoff (# 7), Jaap de Moor (# 9), Mitchel Kortekaas (# 8), Cathérine Vergouw (# 10), Erna Kagenaar (# 6) en Renate van den Berg (# 4).

Jaap de Moor: “Er zijn veel mooie speerpunten opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Met een aantal daarvan zullen we de komende weken actief het gesprek aangaan op centrale locaties in onze dorpen. Van Noordwijk tot en met De Zilk. Daarbij vooral met oog en oor om te luisteren naar zaken, die ons bezig houden.

Voor ons staat echt centraal, dat we als nieuwe fusiegemeente willen opkomen voor álle inwoners van álle kernen op basis gelijkheid en gelijkwaardigheid. Verkiezingscampagnes moeten wat ons betreft niet plat geslagen worden in een “wij/zij”-denken.”

Foto PR.