Datum: 14-08-2020 - 18:42

Column Egbert van der Weide 'oecumene'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft dominee Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week...

zal op woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn, wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via "uitgelicht" aan de linkerkant van het scherm of klik hier.

Column 9-12-2015: Egbert van der Weide > 'oecumene'.
Het woord ‘oecumene’ komt uit het Grieks. Het betekent 'de hele bewoonde wereld', zulks in tegenstelling tot die delen van de wereld waar geen Grieken woonden en dus geen beschaving was. Die laatste conclusie laat ik geheel voor rekening van de antieke Grieken.

We komen het woord tegen in het Lucasevangelie: de hele wereld moest zich laten inschrijven. Alweer: de hele beschaafde wereld, en die was toen Romeins. Toen in later tijd de kerk uitspraken deed die voor heel de christelijke wereld geldigheid hadden, noemde men de vergaderingen die dat deden ‘oecumenische concilies’.

Nog weer later werd het woord oecumene gebruikt om de eenheid van alle Rooms-katholieken over heel de wereld aan te geven. Van daaruit is het woord langzaam maar zeker gaan betekenen: de eenheid van alle christenen. De openheid van paus Johannes XXIII en ‘zijn’ Tweede Vaticaans Concilie’ gaven die beweging vleugels.

In de jaren ’70 leek het in Nederland nog maar een kwestie van tijd voordat Rooms-katholiek en de grotere Protestantse kerken elkaar voorgoed zouden vinden. Helaas is dat elan weggeëbd. Het lijkt alsof heel de wereld weer veroverd is door particulier-kerkelijk gedrag. Men lijkt zich te verschansen, aan beide zijden, achter het eigen, beproefde gelijk.

Heel de wereld? Nee, één klein dorpje houdt moedig stand tegen al dat on-oecumenisch geweld. (Gelukkig gebeurt dat op meer plaatsen, maar het verhaal is spannender wanneer Noordwijkerhout het enig overgebleven oecumenisch bastion was, vindt u niet?). Eén dorpje waar het geen oecumenisch laagwater is. Dat danken we mede aan de huidige Paus, en de andere wind die hij laat waaien.

Maar het past ook bij ons dorp: we drijven de dingen niet op de spits. We zoeken naar wat bindt. Wie dat zoekt, had afgelopen zondag een topdag: in de Witte Kerk werd, ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het gerenoveerde kerkgebouw, een gedenkbord onthuld met daarop de namen van de pastoors die aan die kerk verbonden zijn geweest tot aan de reformatie, in 1581.

De namen van de dominees sinds dat jaar staan al op de borden, en daar is nu een derde bord bijgekomen. Het werd onthuld door pastoor Goumans, die samen met ds. Van der Weide voorging in deze dienst. En heel het dorp was er: oud en jong, RK en protestant. We hoeven het niet in alles eens te zijn – maar we waren wel zeer één. Dat is oecumene!

EH van der Weide