Datum: 06-07-2020 - 08:18

Column Egbert van der Weide 'Passie'.

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft dominee Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week...

zal op woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn, wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via "uitgelicht" aan de linkerkant van het scherm of klik hier.

Column 08-04-2015 > 'Passie'.
Het moderne toneelspel heeft z’n oorsprong in de kerk. Daar werden, al in de vroege middeleeuwen, Bijbelse verhalen niet alleen gelezen en verteld maar ook uitgebeeld. De verhalen uit het Oude Testament bijvoorbeeld, of de gelijkenissen die Jezus vertelt.

Vooral de lijdensgeschiedenis van Jezus leende zich ervoor te worden nagespeeld in de kerk. Bij wijze van aanschouwelijk onderricht. Van lieverlee werden ook allerlei legendes en niet-Bijbelse geschiedenissen uitgebeeld. Soms gebeurde dat zo uitgebreid en nadrukkelijk, dat het teveel de aandacht opeiste.

Daarom oordeelde de kerk dat deze spelen maar beter niet meer in de kerk konden worden gehouden. Dan maar ervóór, op het kerkplein. En later in speciaal daarvoor bedoelde gebouwen. Maar toen hadden ook de zogenaamde wereldlijke spelen hun intrede gedaan.

In de kerkdiensten werd het daarentegen soberder, en strakker. Zeker in de protestantse erediensten is dat het geval. Die soberheid is de grote kracht en de bekoring van de protestantse kerkdienst – maar misschien ook wel de zwakheid ervan. Zeker in een beeldcultuur als de onze.

Mensen willen niet alleen horen, maar ook zien en beleven. Dat vraagt om beeldende vertellingen. Wie met woorden kan schilderen, krijgt de mensen stil. Maar het vraagt ook om een schouwspel zoals we dat afgelopen vrijdag hebben gezien. Niet in de plaats van de erediensten zoals we die kennen, maar er naast.

Er was dan ook geen betere plek denkbaar dan de hof rond de Witte Kerk. De kerk heeft het verhaal van het lijden van Jezus Christus onder haar hoede. Ze heeft de opdracht dat verhaal onder de aandacht te blijven brengen. Maar de kerk heeft niet het alleenrecht op dat verhaal.

Er zijn meer manieren om het te vertellen. Het is het verhaal van en voor alle mensen. Het vertelt van een mensenleven dat met grote passie werd geleefd, ons ten goede. Het daagt ons uit, met eenzelfde passie te leven. Op te staan, ja te zeggen op onszelf en op het leven, ja tegen de ander en ja tegen God.

En dat alles kwam tot leven in die Passie van Noordwijkerhout. De boodschap zindert nog na: leef, en leef met passie!