Datum: 05-04-2020 - 17:16

Column Egbert vd Weide 'Nog meer ondeugden'

Blik Op Noordwijkerhout heeft een vast item toegevoegd aan de nieuwswebsite van, voor en over Noordwijkerhout en De Zilk. De redactie heeft dominee Egbert van der Weide bereid gevonden om zijn wekelijkse column ook beschikbaar te stellen voor op BON. Iedere week...

zal op woensdagmorgen zijn nieuwe column hier op BON te lezen zijn, wij wensen u veel leesplezier. Alle columns worden verzameld en zijn terug te lezen zijn via "uitgelicht" aan de linkerkant van het scherm of klik hier.

Column 29-10-2014 > 'Nog meer ondeugden'.
Is het een hellend vlak, waarop ik mij begeef? Je zou het haast denken. Kermis, carnaval, kaarten: het is me niet geleerd en al helemaal niet voorgedaan. Toch doe ik er aan mee.

Vooruit, aan het één iets meer en iets meer van harte dan het ander, maar dan toch. En ik moet u nog iets opbiechten: wanneer u dit leest, ben ik er net weer van een hele week Rome.

De topografische kaders van mijn Gereformeerde jeugd waren beslist anders. De landkaart van die opvoeding reikte bijvoorbeeld tot Amsterdam (daar had je de VU, ooit een Gereformeerd bastion), Kampen (de Theologische Hogeschool) of Dordrecht (van de Synode, de Statenvertaling en de Leerregels).

En als het naar het buitenland ging, dan kwam je in Wittenberg (waar Luther zijn 95 Stellingen aan de deur van de slotkapel spijkerde), in Heidelberg (van de Catechismus) of in Genève (waar Calvijn leefde en stierf). Maar Rome? Rome, daar hadden de vaderen geen goed woord voor over. En de moeders ook niet, trouwens.

Daarbij moeten we natuurlijk wel bedenken dat het kerkelijk landschap er tussen de 16e  en de 20e eeuw compleet anders uitzag. Sinds de jaren ’60 is er zowel in de kerk van Rome als in de Meeste) kerken van de Reformatie veel veranderd. Op veel plekken en punten zijn we nader tot elkaar gekomen.

De tijd is voorbij dat voor een Rooms-katholiek een bezoek aan een protestantse kerk gold als een zware zonde waarvoor toch dringend gebiecht moest worden. En de meeste protestanten weten onderhand dat ook in Rooms-katholieke diensten de Bijbel gelezen en uitgelegd wordt, net als bij hen.

Mijn grootmoeder (die van de kaarten in de kachel) zou in haar tijd geen voet over de drempel van een Rooms-katholieke kerk hebben gezet. En vice versa. Dat paste in de schema’s van die tijd.

Maar ik durf te zeggen dat ze daar deze dagen anders over zou denken. Haar kleinzoon in ieder geval wel. Die is, zonder blikken of blozen, naar Rome gereisd. En ja: hij was zelfs in het Vaticaan!